neděle 4. února 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
studentské bohoslužby dnes večer nejsou
 
pondělí:
staršovstvo: 18.00 h
 
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich
 
Hospodářská rada: po biblické hodině
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich
zkouška zpěvu: nebude
náboženství: nebude (další výuka náboženství bude až 25.2.)
Klubíčko: nebude
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
V úterý po odpolední BH se sejde diakonská buňka.
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Sborová dovolená bude 4. – 11. 8. Přihlášky je nutno odevzdat u Nadi a Petra Štěpánových do 18. 2. !!!
  
V sobotu 17. února bude seminář na téma Manželství jako vztah. Podrobnosti a přihlášky na internetu.
 
významné narozeniny:

9.2.1926           81        Gabriela Škopková

Komentáře nejsou povoleny.