neděle 17. února 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]

 
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich
 
Staršovstvo se sejde po večerní biblické hodině v 19,30 h.
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
18,00 h – AGLOW
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Jiří Sedláček 
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Dnes uzavíráme přihlášky na sborovou dovolenou, hlaste se u Petry Sovové.
Po shromáždění je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Je k dispozici modlitební kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.

Od úterý 13. března zveme v rámci biblických hodin na biblické pokračování kurzu sebepoznání – přednáší Petr Grulich. Podrobnosti jsou na nástěnce a na internetu.

Komentáře nejsou povoleny.