neděle 18. května 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
pondělí:
staršovstvo: v pondělí nebude
  
úterý:
15,00 h – setkání budou zahájena až na podzim
18,30 h – slovem slouží: Petr Grulich
 
hospodářská rada: 19.30 h
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Pavel Plchot
zkouška zpěvu: 8.45 h 
náboženství: 9 h 
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Narození:
Julie Pleskotová 4.5.
Adélka Kupilíková 14.5.
              
Je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.
 

Komentáře nejsou povoleny.