neděle 24. května 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
 
úterý:
18,30 h – biblická hodina, slovem slouží: Petr Grulich
 
hospodářská rada: 19.30 h
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
18,30 h – setkání nad biblí v Přístavku – Markovo evangelium
 
pátek:
16,00 h – dorost
19.30 h – „Nestárnoucí rodiny“ – host Naďa Kočnarová – program o adopci dětí na dálku a otevírání nemocnice v Ugandě
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich – VP
zkouška zpěvu: 8.45 h 
náboženství: 9 h – nebude !
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
V pondělí 4. 6. v 18.30 h bude celopražské modlitební setkání.
Potřebujeme pomoc při opravě sklepa v předním domě (otloukání omítek) – kdo můžete, hlaste se u bratra správce.
 
Je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.
 

Komentáře nejsou povoleny.