Oznámení na neděli 19. června 2022

6/2022

Neděle 9:30     Bohoslužba ve sborovém domě, po ní volba správce sboru

Středa  17:00     Biblické vyučování na Teplické ul.

Čtvrtek 18:00    Bohoslužba s překladem do ukrajinštiny na faře ČCE, Bezručova ul.

Pátek    17:30    Dorost

Pátek    18:00     Mládež na Teplické ul.

Neděle   9:00     Modlitební chvíle

Neděle   9:30     Bohoslužba s Večeří Páně

19.6. ani 26.6. nebude bohoslužba na stanici na Teplické ulici