Rok 2020
Jako většina aktivit v roce 2020 byly ovlivněny naše aktivity v souvislosti s pandemií covid-19. Přesto se našli dobrovolníci, kteří nedbali na své pohodlí, a jakmile to situace dovolila, odjeli v prosinci s pomocí na Ukrajinu do oblasti Mukačova vdovám a všem, kteří pomoc potřebovali. Jsme rádi, že jsme mohli přispět alespoň částkou 20.000,- Kč. Všem moc děkujeme!!!

     


Vzhledem k tomu, že i po ukončení sbírky Potraviny pro Jižní Súdán ke dni 30. 6. 2019 pod VS 111, přicházejí na účet stále platby s tímto VS a že se nám  nepodařilo identifikovat a/nebo kontaktovat všechny dárce,  rozhodli jsme, že zůstanou aktivní oba variabilní symboly:
VS 111 – pro Krmte hladové
VS 400 – pro středisko v Ame.

Pokud přispějete bez uvedení VS, použijeme Váš příspěvek na humanitární pomoc v souladu s účelem sbírky.

Děkujeme.


Zpráva k 27. 9. 2019 – změna účelu sbírky

Na svém zasedání dne 26.9.2019 Správní rada Diakonie rozhodla o dalším účelu Veřejné sbírky Matouš 25. Nadále bude výtěžek sbírky věnován na podporu budování střediska holistické misie v Ame. A to na základě žádosti Spolku pro Jižní Súdán zastoupený br.kaz. Rostislavem Staňkem.

Jedná se o areál bývalého uprchlického tábora v Ame, kde postupně vznikne biblická škola, základní škola, sirotčinec a klinika a další provozní budovy. Jak uvádí br. kaz. Staněk ve své žádosti, jsou to zatím ruiny zarostlé v buši. Nicméně areál je dost rozsáhlý na rozvoj zemědělského programu pro samozásobování potravinami.

Pro tento účel byl vytvořen nový samostatný variabilní symbol 400, který prosím uvádějte při platbě na účet sbírky, č.ú. 2301173860/2010.

Moc děkujeme!


Potraviny pro Jižní Súdán

Diakonie Církve bratrské se společně se Spolkem pro Jižní Súdán a Nadačním fondem Krmte hladové dohodla na vzájemné spolupráci při zajištění humanitární pomoci do Jižního Súdánu. V rámci veřejné sbírky „Matouš 25“ jsme vytvořili samostatný projekt „Potraviny pro Jižní Súdán“ se samostatným variabilním symbolem 111, který bude 100% určen na nákup potravin, léků a zdravotnického materiálu a jejich distribuci do oblasti Torit v Jižním Súdánu.


Aktuální zpráva k 12.4.2019

Správní rada Diakonie CB schválila ukončení sbírky na potravinovou pomoc pro Jižní Súdán.

Vzhledem k mírnému zlepšení humanitární situace v Jižním Súdánu a k tomu, že biskup Bernard chce své lidi vést k samostatnosti a nezávislosti na potravinové pomoci, bude sbírka na potravinovou pomoc pro Jižní Súdán  pokračovat pouze do 30. 6. 2019.

S tímto postupem souhlasí i Spolek pro Jižní Súdán zastoupený Rostislavem Staňkem, který o dané situaci informoval.

O dalším účelu sbírky pro období po 30. 6. 2019 rozhodne Správní rada Diakonie CB.


 Aktuální zpráva k 30.5.2018

1. Aktuální zprávy z oblasti pomoci

Z rozhovoru s biskupem Bernardem z Toritu, který se uskutečnil v květnu 2018, víme, že projekt je velmi potřebný mnoha rodinám, které by bez této pomoci již zemřely hlady.

Hladomor se datuje již od roku 2016 (dle potvrzené zprávy OSN). Hlavní příčinou hladomoru je nemožnost lidí docházet na svá pole, protože mimo vesnice jsou lidé odstřelováni kulomety. Povstalci pohybující se na celém území Jižního Súdánu jsou zatlačováni armádou, ale hranice bojů se neustále posouvají. Tím, že prosté lidé sice vlastní pole i sady, ale nemohou v nich prakticky pracovat, chybí úroda. U nechráněných vesnic navíc rebelové drancují i to málo, co se lidem podaří získat.

Očekává se, že hladomor bude nejen pokračovat, ale bude ještě krutější než dosud a řešení konfliktu je v nedohlednu. Situace je tedy z pohledu prostých lidí neřešitelná, vylidňují se vesnice, inteligence emigrovala do zahraničí, v zemi zůstávají jen slabí, staří a děti.

Obrázek26      Obrázek28      Obrázek30

2. Jak projekt konkrétně pomáhá

Projekt dodává základní potraviny obětem hladomoru v oblasti Toritu. Je určený pro všechny, kteří přijdou pro pomoc. Pomoc je velmi přesně rozdělována, mají vytvořený registrační systém, do kterého zapisují všechny osoby, které pomoc obdržely, aby se předcházelo zneužití této pomoci. Lidé vědí, že se potraviny rozdělují spravedlivě, proto jsou klidní a čekají, až na ně přijde řada. Je to jejich jediná jistota. Dobrovolníci se snaží pomáhat i v ostatních životních situacích, podle svých možností. Na komunitě v Toritu je závislých tisíce lidí. Z potravin se navíc vaří i ve škole, do které docházejí děti z celého okolí, bez jídla by do školy vůbec nedošly.

Obrázek5      Obrázek16     Obrázek15

3. Co už se díky dárcům podařilo zajistit

Celkem již byly do oblasti Toritu vyslány 4 kamiony potravin, z toho dárci Diakonie Církve bratrské se přímo podíleli na 2 kamionech pomoci. Ke konci roku 2017 dorazil do Toritu kamion kukuřičné mouky, na jaře 2018 pak kamion rýžové kaše. Aktuálně je objednaný a již se vyřizuje další kamion pomoci.

Kamiony potravin a jejich dopravu zajišťuje mezinárodní organizace „Krmte hladové“, prostřednictvím své pobočky v ČR. Přímou komunikaci s Toritem zajišťuje Spolek pro Jižní Súdán. Diakonie vede mediální kampaň pro získávání finančních prostředků pro tento projekt. Takto se doplňujeme v podpoře potřebných lidí v Toritu. Biskup Bernard zajišťuje od vlády vždy vojenský konvoj ke kamionu přes nebezpečná území až do Toritu a navíc na místě koordinuje pomoc přímo k jednotlivým lidem. Je to neuvěřitelně požehnaná spolupráce.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do tohoto projektu a pokud máte možnost i ochotné srdce a chcete se i nadále spolupodílet na tomto projektu, tak budeme rádi a budeme za vás děkovat.

DSCN0250      Obrázek21      Obrázek22

4. Hospodaření Veřejné sbírky k 30.5.2018

tabulka


Informace k projektu

Diakonie Církve bratrské se společně se Spolkem pro Jižní Súdán a Nadačním fondem Krmte hladové dohodla na vzájemné spolupráci při zajištění humanitární pomoci do Jižního Súdánu. V rámci veřejné sbírky „Matouš 25“ jsme vytvořili samostatný projekt „Potraviny pro Jižní Súdán“ se samostatným variabilním symbolem 111, který bude 100% určen na nákup potravin, léků a zdravotnického materiálu a jejich distribuci do oblasti Torit v Jižním Súdánu.

+

Aktuálně je situace v Jižním Súdánu velmi závažná. Po letité a dosud v některých oblastech neukončené válce nastal v zemi hladomor, který postihl především ty, kteří válečný konflikt nevyvolali a ani se ho nechtějí účastnit. Potraviny dosahují závratných cen, na které nemohou prostí lidé dosáhnout. Proto jsme se rozhodli spojit síly a využít již prověřených kontaktů, aby se potraviny dostaly těm, kteří je opravdu potřebují. Již se podařilo do této oblasti vypravit 1 náklaďák se 14 tunami kukuřičné mouky a také léky. Stejnou cestu budeme využívat i nyní. Na místě jsou spolehliví lidé, kteří zajistí, aby se pomoc neztratila či nebyla zabavena státem.

+

Pro nás Evropany je hlad něčím, co jen těžko můžeme posoudit, ale je důležité vědět, že každá i nepatrně malá částka může významně pomoci. Pouhých 300,- Kč postačí, aby 1 člověk získal základní potravu na 1 měsíc. Záleží na každém z nás, zda se rozhodneme takto pomáhat. Budeme rádi za každého ochotného dárce.

+

Diakonie CB nepoužije ze sbírkového konta „Matouš 25“ ani 1,- Kč na své režijní náklady, ostatně k tomu jsme se zavázali při ohlášení tohoto sbírkového konta. Finanční prostředky, které se vyberou, pošleme na základě darovací smlouvy na konkrétní účel Nadačnímu fondu Krmte hladové (FEED THE HUNGRY). Účelem bude nákup potravin (případně léků a zdravotnického materiálu) pro oblast Torit v Jižním Súdánu a náklady na vypravení kamionu s humanitární pomocí.

+

Na transparentním účtu u FIO banky můžete sledovat finanční transakce veřejné sbírky. Pokud se rozhodnete takto podpořit, prosíme, abyste použili variabilní symbol 111, který je určen pouze pro projekt Potraviny pro Jižní Súdán.

+

Projekt je na dobu neurčitou, vždy když bude FEED THE HUNGRY vypravovat pomoc, přepošleme jim částku, která se na tento účel nashromáždí, a sbírka bude moci pokračovat dál.

+

Někteří z vás již svými dary podpořili Spolek pro JS nebo Nadační fond Krmte hladové. Nemusíte tříštit své prostředky a klidně je posílejte tak, jak jste byli dosud zvyklí. My jsme se dohodli na spolupráci, a tak se nakonec dary dostanou na stejný účel.

+

Pokud chcete, můžete se o konkrétní pomoci dočíst na následujících odkazech, kde se informace budou postupně doplňovat:

Pokud máte možnost pomoci, pomozte a prosíme i za modlitby směřované do oblasti Toritu, kde žije významná křesťanská komunita, která se snaží pomáhat vystěhovalcům, sirotkům a trpícím.