V Praze 10. 11. 2022

Milé sestry, milí bratři a přátelé,

pomalu se blíží každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která proběhne dne 27. 11. 2022 a bude spojena s celocírkevní sbírkou. Proto jsme pro Vás připravili prezentaci,ve které uvidíte to, co děláme i to, jak chceme sbírku využít. Ve videu můžete nahlédnout, jak probíhá rekonstrukce na Xaverově.
Prezentaci si můžete stáhnout i v pdf forrmátu.

Výtěžek sbírky odesílají jednotlivé sbory na účet Rady Církve bratrské, podrobnosti najdete v prezentaci.

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

                                                                            Roman Kysela