Vážení přátelé, ano – vstoupili jsme do roku 2023, který přináší možnost nově popsat pomyslné listy dnů, které jsou před námi. Nové dny pro nás mají různá překvapení a radostné i méně radostné chvíle. Přeji Vám, ale i sobě, abychom tyto chvíle zvládli a listy našich dnů popsali co nejlépe.

Děkujeme všem, kteří nás podporovali v roce, který skončil a doufám, že nám zachováte přízeň i v roce letošním, kdy kromě toho, co je každodenní součástí naší práce před sebou máme následující výzvy:

  • Dokončení první etapy rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově
  • Nové řešení vytápění domova pro seniory Bethesda
  • Rozšíření kapacity Chráněného bydlení Černý Most

Podle všech prognóz bude rok 2023 rokem náročným, přesto do něj vyhlížím s nadějí. Co mě k tomu vede? Skutečnost, že je to Bůh, kdo dává naději a dokonce to i výslovně říká lidem, kteří jsou v nesnadné situaci – CHCI VÁM DÁT NADĚJI DO BUDOUCNOSTI.

Z roku, 2023 zbývá 361 dní, 13 hodin. Ať, jsou co nejlepší.

   Roman Kysela