Aktuality

6.2. 2018 zpěv

Paní Nataša v jídelně zazpívala společně s klienty za doprovodu klavíru.