Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Poslání služby

Naším posláním je umožnit dospělým osobám s tělesným nebo kombinovaným postižením spravovat vlastní domácnost a žít svůj život v nejvyšší možné míře samostatně, nezávisle a aktivně.
Spolu s klientem usilujeme o to, aby v budoucnu mohl žít buď zcela samostatně mimo službu chráněného bydlení, anebo s minimalizovanou podporou.

Forma poskytování sociální služby:
pobytová

Cílová skupina klientů:
osoby s tělesným postižením a osoby s kombinovaným postižením                                                

Služba je určena:

 • dospělým lidem, kteří žijí v Praze nebo blízkém okolí, mají tělesné, příp. kombinované postižení
 • jsou ochotni aktivně vést svoji domácnost a rozvíjet se ve své samostatnosti.

Našimi klienty jsou lidé, kteří mají v důsledku svého postižení omezenou schopnost pohybu nebo koordinace, dále schopnost koncentrace a mají poruchy paměti a jiných poznávacích funkcí (lidé s DMO, neurologickým degenerativním a jiným onemocněním, po úrazech mozku nebo pohybového aparátu).

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • osobám po poranění míchy,
 • osobám s poruchou autistického spektra,
 • osobám s duševním onemocněním
 • osobám vyžadující nepřetržitou asistenci (přítomnost asistenta),
 • osobám, které potřebují podání léků zdravotní službou,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám závislé na omamných látkách (alkohol, drogy, …)

Věková kategorie klientů:
od 18 do 55 let

Kapacita služby (počet lůžek):
5 lůžek

Provozní doba:
nepřetržitý provoz, ve kterém však NEPOSKYTUJEME nepřetržitou asistenci

Adresa:
Bobkova 710/25
Bobkova 683/21
198 00  Praha 14 – Černý Most

Podporujeme a vedeme klienta, aby:

 • podle svých individuálních možností samostatně vedl domácnost (včetně úklidu a běžné údržby), hospodařil s financemi, připravoval si jídlo, chodil do zaměstnání apod.
 • využíval dostupných služeb společnosti v místě bydliště a orientoval  se v nich (lékařská péče, obchody, kadeřnictví, restaurace a kavárna).
 • udržoval sociální kontakty (se svou rodinou, partnerem, přáteli) a navazoval také nové mezilidské vztahy prostřednictvím různých kulturních a jiných akcí.
 • smysluplně trávil svůj volný čas podle svých představ a zájmů (klient je také informován o programech a aktivitách denního centra).

Jak podat žádost?

Veškeré informace o naší službě poskytuje vedoucí Střediska a vedoucí chráněného bydlení (viz. Kontakty). Rádi Vás našimi byty provedeme, ale je třeba si sjednat telefonicky nebo mailem osobní schůzku.

Žádost  je možné si stáhnout ZDE, vyjádření lékaře (součástí žádosti) ZDE, případně je možné tyto dokumenty dostat při osobní schůzce. Pokud potřebujete s vyplněním pomoc, obě vedoucí i sociální pracovnice Vám rády pomohou, případně zodpoví Vaše otázky.

Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit buď osobně nebo poštou na adresu Střediska Černý Most – Mansfeldova 801/4, 198 00 Praha 9. Žádost pak do 14dnů posoudí vedoucí Střediska, sociální pracovnice a vedoucí CHB. Žadatel je neprodleně písemně informován o přijetí či zamítnutí žádosti. Přijatá žádost je zaevidována v Pořadníku žádostí.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení ZDE.