O nás

O nás

Středisko Černý Most (SČM) je jedním ze tří středisek Diakonie Církve bratrské, které se zaměřuje na služby pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením. I proto jsou všechny naše prostory bezbariérové.

Našim klientům poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jedná se o tyto služby:

 

Poslání SČM:

 • Integrování osob s tělesným a kombinovaným postižením do společnosti.
 • Naplňování základních potřeb a občanských práv našich klientů.
 • Podpora vědomí rovnocenného postavení ve společnosti.
 • Zvyšování jejich životní úrovně a kvality života.
 • Rozvoj individuality.
 • Přiblížit společnosti život lidí s tělesným a kombinovaným postižením.

Cíle SČM:

 • Rozvoj samostatnosti a nezávislosti v oblasti běžného života a bydlení.
 • Motivování klientů k aktivnímu trávení volného času.
 • Podpora v samostatném rozhodování.
 • Posilování sociálních a komunikačních dovedností, účast na kulturních akcích, podporování klientů v přirozeném kontaktu se společností.
 • Rehabilitace, rozvoj a upevňování získaných dovedností, schopností a vlastních zájmů.
 • Spolu s klienty vytváření průběžných individuálních plánů korespondujících s jejich osobními cíli a přáními.

Při naší práci se řídíme:

 • vzájemným respektem
 • pozitivní motivací
 • empatií
 • profesionálním a individuálním přístupem
 • týmovou kooperací