OPATŘENÍ COVID-19 CDS

OPATŘENÍ COVID-19 CDS

Vážení klienti,

před vstupem do Centra denních služeb vás čekají následující procedury a pravidla.

1) Rouškou si zakrývejte ústa a nos.

2) Dezinfikujte si ruce při vstupu a při odchodu z Centra denních služeb.

3) Bezkontaktně vám bude změřena teplota.

4) Budete tázáni na váš zdravotní stav (zda nepociťujete příznaky nemoci).

5) Vyplníte dotazník o bezinfekčnosti.

V případě, že se setkáte nebo je podezření, že jste se setkali s člověkem, který může být Covid-19 pozitivní, nenavštěvujete naší službu a vyčkejte s návštěvou do doby, než se potvrdí negativita vašeho kontaktu nebo nebude hrozit, že ohrozíte další klienty a asistenty v CDS.

Nevstupujte do Centra denních služeb, pokud se u vás projevují příznaky nemoci.