Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

„V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.“ (§ 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Forma poskytování sociální služby:
ambulantní

Cílová skupina klientů:
osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením

Služba je určena:

 • dospělým lidem, kteří žijí v Praze nebo blízkém okolí a mají tělesné nebo vícečetné postižení, v důsledku kterého:
 • potřebují úplnou, anebo zvýšenou pomoc a podporu druhého člověka v naplňování svých potřeb a zájmů,
 • mají omezené možnosti najít práci, pravidelně pracovat a realizovat se v běžném prostředí jako jejich vrstevníci,
 • mají nedostatek příležitostí rozvíjet své dovednosti a zájmy,
 • mají omezenou možnost společenských kontaktů nebo je nemohou realizovat sami.

Našimi klienty jsou převážně lidé s DMO, degenerativním a jiným neurologickým onemocněním, po úrazech nebo nádorech mozku. Služba není určená klientům po poranění míchy a s úplnou ztrátou sluchu či zraku.

Věková kategorie klientů:
od 18 do 65 let

Maximální denní kapacita služby:
6 klientů

Celková kapacita služby:
14 klientů                        

Provozní doba:
pondělí – pátek:       8:00 – 16:00

Adresa:
Mansfeldova 801/4
198 00  Praha 9 – Černý Most


Program denního centra naleznete ZDE

Aktivity centra denních služeb Černý Most:

 • keramika
 • literární program
 • hudební program
 • besedy a přednášky na různá témata
 • tvoření a vaření
 • výlety, výstavy, tematické vycházky
 • nácvik samostatnosti a péče o společné prostory

V denním centru se snažíme vytvářet přátelskou a kreativní atmosféru pro realizaci skupinových a individuálním programů.

V rámci služby je klientům poskytováno sociální poradenství, jsou informováni o možnostech návazných služeb nabízených dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a jsou motivováni k aktivní účasti na užívání běžných veřejných služeb.

Klienti si mohou prostřednictvím denního centra objednat od smluvního dodavatele oběd, případně si donést vlastní a ohřát si jej v mikrovlnné troubě.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení ZDE.