Prostory CDS

Prostory CDS

PROSTORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

Hlavní místnost
Relaxační místnost
Vstup do centra denních služeb