PROGRAM CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

PROGRAM CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

PONDĚLÍ:

8:00 – 16:00

Hlavní program: keramická tvorba – vykrajování, tvorba figurek, kachliček, svícnů, misek, výlev hrnků/zdobení pomocí oxidů, glazur, engob, sklíček

Dodatečný program: Dle možností klienta – výtvarná tvorba, macramé, korálkování, pletení košíků atd.

ÚTERÝ:

8:00 – 16:00

Hlavní program: pohybové aktivity, literární – četba, motivace, debaty

Dodatečný program: Dle možností klienta – výtvarná tvorba, macramé, korálkování, pletení košíků, tvorba keramiky atd.

STŘEDA

8:00 – 16:00

Hlavní program: výtvarná tvorba, macramé, korálkování, pletení košíků, tvorba keramiky atd.

ČTVRTEK

8:00 – 16:00

Hlavní program: výtvarné činnosti – malba pomocí akrylových barev, temper, vodovek, pastelek, voskovek/umělecká tvorba

Dodatečný program: Dle možností klienta – macramé, korálkování, pletení košíků, tvorba keramiky atd.

PÁTEK

8:00 – 16:00

Hlavní program: nácvik vaření – přispívá k samostatnosti a rozvoji klienta, nákup potravin, příprava jídla

Dodatečný program: Dle možností klienta – výtvarná tvorba, macramé, korálkování, pletení košíků, tvorba keramiky atd.

GALERIE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB