Osobní asistence

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“ (§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Naším posláním je především alternativa k životu v zařízení s celodenní péčí. Díky osobní asistenci se klient může přirozeným způsobem začleňovat do společnosti a využívat její běžně dostupné služby.
Čas poskytování služby se řídí potřebou klienta a personálními možnostmi poskytovatele. Zprostředkováváme ji prostřednictvím našeho Střediska Černý Most, ve kterém zajišťujeme i odbornou přípravu asistentů.

Forma poskytování sociální služby: 
terénní

Služba je poskytována:

  • v domácnosti klienta – jedná se zpravidla o pomoc s osobní hygienou, s nákupy, přípravou stravy, úklidem a chodem domácnosti, příp. s péčí o domácí zvíře.
  • v terénu – doprovod spojený s denními aktivitami, se zaměstnáním, návštěvou lékaře či úřadu atd. + případná asistence při samotném jednání. Je možné sjednat konkrétní místo setkání asistenta s klientem.
  • pohotovostně – v případě nouze nebo jako záskok za pečující osobu.

Cílová skupina klientů: 
osoby s tělesným postižením a osoby s kombinovaným postižením

Cílovou skupinou jsou:

  • dospělí lidé s tělesným a kombinovaným postižením, kteří bydlí v Praze a okolí a k tomu, aby žili nezávislý život ve svém domově a mohli mít kontakty se společností, potřebují pomoc druhé osoby.
  • jsou lidé, kteří mají omezenou schopnost pohybu a jeho koordinace z důvodu fyzického nebo smyslového postižení, anebo se bez pomoci nepohybují vůbec.

Věková kategorie klientů: 
od 18 do 65 let

Maximální denní kapacita služby:
6 klientů

Celková kapacita služby:
12 klientů

Provozní doba:
pondělí – pátek:      7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

(po předchozí dohodě lze i jinak)

Veškeré dokumenty jsou ke stažení ZDE.