Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /srv/webdata/cb.cz/cmost/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 233

Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /srv/webdata/cb.cz/cmost/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 234
Chvalský areál – Církev bratrská Chvaly

Chvalský areál

Na počátku dvacátého století zakoupila Církev bratrská ve Chvalech pozemek. Řadu let zde fungoval sirotčinec. V době komunismu byl tento pozemek církvi zabaven a po Sametové revoluci opět navrácen. Od té doby se lokalita podstatně změnila. Vyrostla zde dvě nemocničně-pečovatelská zařízení, teologická škola a křesťanská studentská kolej, v jejíchž prostorách se také schází k bohoslužbám sbor Církve bratrské.

Církev bratrská Chvaly (též CB Černý Most)

Sbor se schází v budově Pražského Tyrannus Hall

Sbor Církve bratrské ve Chvalech se schází v budově studentské koleje Pražský Tyrannus Hall. Společenství založil v roce 2003 kazatel Tomášem Grulichem. Dnes je správcem sboru (kazatelem) Pavel Mošner. Sbor má přes 50 členů a k tomu kupu dětí a mládeže. Scházíme se k bohoslužbám každou neděli od 10 h.

www.cb.cz/cerny.most

Pražský Tyrannus Hall (PTH)

Pražský Tyrannus Hall

Vysokoškolské učednické společenství. Když přišel apoštol Pavel do Efezu, dostal pro svá kázání k dispozici přednáškovou síň filozofa jménem Tyrannos. Po dva roky tam mohl bez překážek zvěstovat evangelium. Tento Tyrannos inspiroval před lety Charlese Corwina k založení křesťanské studentské koleje pro muže, kde by mohli mladí křesťanští vysokoškoláci najít nejen ubytování po dobu studií, ale také společenství dalších věřících studentů. Studenti procházejí po dobu pobytu společným programem zaměřeným na duchoví růst. Ve vedení PTH stojí Tomáš Grulich, který je zároveň kazatelem sboru Církve bratrské Network Praha, a Steve Olsen, americký misijní pracovník a ředitel Tyrannus Halls International.

pth-cz.net

Evangelikální teologický seminář (ETS)

Evangelikální teologický seminář

Evangelikální teologický seminář si klade za cíl výchovu pracovníků v církvi. Je zde možné studovat dva obory: teologii a pastoraci. Studenti teologie se na ETS většinou připravují na kazatelskou službu, cílem pastoračního oboru je vybavit studenty pro praktickou službu v církvi, např. službu v diakonii. Studovat lze v denním i dálkovém programu.

Pro bližší informace navštivte prosím přímo stránky semináře.

etspraha.cz

Léčebně-rehabilitační středisko (LRS)

Léčebně-rehabilitační středisko

Léčebně rehabilitační středisko je nejdéle fungujícím zařízením v celém objektu. Má samostatný vchod, přijdete-li na návštěvu, hledejte velká žlutá vrata (k ostatním zařízením v areálu je přístup skrz zelenou výsuvnou bránu).

Zařízení je určeno k rehabilitaci pacientů s poúrazovými stavy, po mozkových příhodách apod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách LRS.

www.chvaly.cz/cz/

Domov pro seniory Bethesda

Bethesda - Domov pro seniory a lidi s handicapem

Bethesda je nejnovější a také největší budova v objektu. Slouží jako domov pro seniory. Vybavení je moderní, okolí pěkné.

Domov dostal své jméno podle rybníku, u kterého podle Janova evangelia uzdravil Ježíš nemocného. Většina lidí, včetně obyvatel domova, si ale nepříliš obvyklou Bethesdu počešťuje na Besedu.

www.cb.cz/diakonie/bethesda