Bohoslužby

Každou neděli od 10:00 v budově studentské koleje “Pražský Tyrannus Hall” . První neděle v měsíci je s vysluhováním Večeře Páně.

Bohoslužby také on-line:

 

Informace o křtu, příprava na křest

Lze se přihlásit u kazatele sboru

 

NE 11.9. Při bohoslužbě slouží PMo

Téma: Víra, která zapustí kořeny

Texty: Ko 2:7; Mk 4:3-20; Mk 4:35-41

Motto: “V něm – v Kristu – zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.”

 

NE 18.9. Při bohoslužbě slouží slovem Šimon Konečný, bohoslužbu vede TPa, doprovod hudebníci z ETS

Téma: …

 

NE 25.9. Při bohoslužbě slouží RKu

Téma: …

 

NE 2.10. Při bohoslužbě s VP slouží PMo

Téma: … 

 

 

.