Během května se podařilo najít náhradní bydlení pro naše klienty v podobě pěkného rodinného domu v Čelákovicích, do kterého jsme se přestěhovali na přelomu května a června.

Začátkem července začaly stavební práce na našem domě na Xaverově a úspěšně pokračují.