Temnota může přijít. Může nějakou dobu trvat.  A dokonce slavit domnělé vítězství. Přesto je a bude nakonec poražena světlem naděje a života, které temnotu prozáří.  A právě tohle jsou Velikonoce. Vítězství Krista, který je světlem světa nad temnotou zla, hříchu a smrti. Nenechme se pohltit temnotou a nechme se naopak ozářit světlem.
Roman Kysela

a
Milí přátelé,
přejeme Vám požehnané Velikonoční svátky.

a

a

použité foto: https://unsplash.com/photos/silhouette-of-cloud-with-sunlight-XU-mMDweXR4