Fotogalerie

POMPO II, 15. 4. 2020

Go4peace

Den první: První den začal představením historie a současnosti Diakonie Církve bratrské. Slova se ujala zakladatelka Noemi Komrsková, léčebná pedagožka a terapeutka. Po krátké exkurzi začala práce ve sklepě, který bylo třeba připravit pro zavážku potravin pro potřebné.
V místnosti Pobočky Diakonie dva dobrovolníci montovali skříň na výrobky z Tvořivého kroužku a nakonec jsme ještě umývali lavice v modlitebně. To byl ten nejlepší čas, kdy jsme se mohli sdílet o tom, jak Pán Ježíš utěšuje ty, kteří právě prožívají bolest v duši. Soli Deo gratia!

Go4peace

Den druhý: příprava potravinových balíků pro potřebné z evropského programu POMPO II. Bylo to moc pěkné společenství.

Polévky z Kouničky

Tvořivý kroužek

Setkání seniorů 12. 9. 2017

Benefiční koncert 27. 11. 2016

Přineseš-odneseš 4. 11. 2016

Tvořivý kroužek 3. 10. 2016

Noc kostelů 10. 6. 2016

Setkání seniorů