Psychoterapeutická poradna

Psychoterapeutická poradna poskytuje terapii podle způsobu Integrované psychoterapie prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, CSc. Nabízí klientovi bezpečné prostředí, v němž může řešit ty oblasti svého života, v nichž pociťuje nespokojenost. Psychoterapeut se tak pro klienta stává bezpečným průvodcem těžkým obdobím života, z něhož lze s nadějí vyjít s korektivní zkušeností.

Ohlasy:

„Skupinová terapie pro mě byla obohacující. V mnoha směrech i více než ta individuální – třeba už proto, že jsem na věci mohla nahlížet optikou jiných lidí.“

„Ve skupinové terapii jsme všichni „na stejné lodi“. Cítila jsem se pochopená a přijímaná. Cítila jsem se zde dobře. Životní příběhy druhých mě zavedly hlouběji do mého vlastního nitra.“

„Oceňuji váš láskyplný a obětavý přístup a snahu pomoci, nasměrovat, ale „neznásilňovat“ a vést nás, abychom si na různé věci přišli sami.“

Individuální terapie

První konzultace zdarma. Cena je sjednána mezi klientem a terapeutem před započetím terapeutické práce. Práce se účtuje za každou započatou hodinu. Úhrada za poskytnutou službu dle platného ceníku je uskutečněna po provedené práci hotovostně proti pokladnímu dokladu o příjmu hotovosti. Ceník je platný od: 1. 9. 2016

Ceník individuální terapie Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně

služba jednotka cena
Terapeutická práce 1 hodina = 60 minut DOHODOU

 

Terapeutická skupina

Skupina umožňuje, aby člověk pocítil, že v ní má své důležité a neopakovatelné místo. Tuto zkušenost může následně převést do svého běžného života. Skupina je z terapeutického hlediska účinnější než terapie individuální, protože nabízí širší škálu možností práce. Máme zkušenost s hojivou silou terapeutické skupiny. Skupinová terapie je vhodná pro každého, kdo by rád posílil pocit vlastní hodnoty, sebeúcty. A kdo by chtěl něco zlepšit v mezilidských vztazích, které má nebo by chtěl mít.

Terapeutická skupina listopad – prosinec 2019

vždy 17-19:30, Kounicova 272/15 , Brno

5.11. , 12. 11., 19. 11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. 2019

Kde? Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně, Kounicova 15, Brno
S kým? Mgr. Noemi Komrsková a Mgr. Kateřina Vávrová, Ph. D.
Do terapeutické skupiny je potřeba se osobně přihlásit setkáním s Mgr. Komrskovou.
Schůzku si prosím sjednejte mailem: komrskova@diakonie.cb.cz

Ceník skupinové terapie Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně

služba jednotka cena
Terapeutická práce 2,5 hodiny = 150 minut 600 Kč

600,- Kč hotově v den terapie nebo na č. ú. 2700892264 / 2010