Kluci na čaj

Kluci na čaj je mužské společenství, které se pravidelně schází ke čtení z Božího slova,
protože věříme, že Bůh patří do našich životů. Chceme Pána Ježíše poznávat skrze četbu Písma, ale i povídání o svých zkušenostech s Ním. Po modlitbách mluvíme o věcech, kterými žijeme, ať už jsou to příhody veselé, nebo obtížené starostí.
Chceme si naslouchat a pomáhat si.
Srdečně Vás zveme!

Scházíme se vždy ve středu v době 9:30-11:45 v pastorační místnosti našeho sboru.

V těchto termínech: 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.

 Verš na rok 2020: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32)

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. (Iz) Věříme, že jméno každého jednoho z nás je čitelně vyryto do Boží dlaně, aby na nás Hospodin nezapomněl. A Kristova ruka byla na Golgotě proklána i skrze naše jméno, kvůli našemu jménu, aby očištěné nevymizelo z knihy živých už nikdy.

Rozvíjíme společně hodnoty vlastní křesťanské tradici jako pravdu oproti lži, altruismus oproti egoismu, lásku oproti nenávisti a pomlouvačnosti.

Co ti dává chození na Kluky na čaj?
„Dává mi to společenství s druhými, duchovní slovo k Otci a skrze Kluky můžu pomoci ostatním.“ Muž 57 let

Zapojili jsme se do akce s dobrovolníky v rámci spolupráce s projektem Politika stárnutí na krajích, který realizuje v Jihomoravském kraji MPSV.

Ve dnech 23. a 24. 7. 2019 jsme přivítali deset zahraničních dobrovolníků, kteří nám pomohli v obnově sklepních prostor, kam byly poté přivezeny potraviny z programu Potravinová a materiální pomoc POMPO II. Děkujeme za ně a vyprošujeme Boží požehnání celé meznárodní akci Go 4 peace. Fotografie z akce jsou zde.