Změny v personálním uspořádání

Vzhledem k současné finanční situaci jsme se s vedoucí pobočky Miriam Kohoutovou dohodli na tom, že bude v práci pro naši pobočku Diakonie CB zatím pokračovat jako dobrovolnice při zaměstnání. Toto uspořádání jí nicméně neumožní tak velké nasazení jako dosud, což prosím omluvte. Miriam za její práci moc děkujeme a na dalším řešení pracujeme 🙂

Prázdninový provoz

O prázdninách (1. 7. 2023 až 31. 8. 2023) bude naše pobočka Diakonie mimo provoz.

Během letních prázdnin si chceme všichni odpočinout. Pojedeme na dovolenou, vytáhneme letní oblečení a sluneční brýle, vyrazíme na výlet. Užijeme si sluníčka a času s rodinou a blízkými. Pravidelné aktivity naší pobočky proto přes léto přerušíme. Neuvidíme se v Tvořivém kroužku ani na Setkání seniorů, nevydáváme potravinovou ani materiální pomoc (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023).

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku. Těšíme se naviděnou po prázdninách a na vyprávění o prázdninových zážitcích! 🙂

Střípky z Diakonie – květen

Květen letošního roku byl pro mnohé z nás poznamenám smutnou zprávou o náhlém a nečekaném odchodu sestry Hany Zemčíkové, se kterou jsme byli po několik let v kontaktu. Hanička byla v kontaktu s rodinou Asszonyi a po jejím odstěhování se účastnila sborových bohoslužeb a aktivit Diakonie. Po tom, co utrpěla cévní mozkovou příhodu, se naše spolupráce zaměřila zejména na návštěvy u ní doma. Zpočátku Hanička byla schopná přijít na několik setkání seniorů a na Tvořivý kroužek, ale postupně kvůli dalším zdravotním potížím přestala docházet. Následkem mrtvice Hanička přestala mluvit a byla částečně pohybově omezena. Během návštěv jsme se s společně s Haničkou snažily pracovat na obnově řeči pomocí logopedických cvičení, zpívaly jsme lidové i kancionálové písně, četly jsme si spolu z Bible, modlily jsme se a za dobrého počasí jsme vyrazily ven na procházku. Hanička byla velmi radostná a usměvavá žena, měla ráda umění a sama skládala básně.

Poslední rozloučení proběhlo na začátku května v úzkém kruhu nejbližší rodiny, v pondělí 22. května jsme měli vzpomínkové setkání s Haniččinými rodiči. Děkujeme všem, kdo jste přišli pozůstalé v této obtížné životní situaci podpořit!

V Tvořivém kroužku jsme dokončili patchworkovou deku a pustili jsme se do další. Již hotová pikniková deka je k dispozici k prohlédnutí ve výloze v průjezdu. Rozměry deky jsou cca 140 x 175 cm. V případě zájmu je možné deku zakoupit.

V období od června do září nebude v provozu výdej Materiální pomoci. Čekáme dodávku potravin.

Srdečně zveme všechny seniory na poslední setkání tohoto školního roku, které připravujeme na úterý 13.6.2023 od 10 hodin.

Za Diakonii Miriam Kohoutová

Střípky z Diakonie – duben

Začátek měsíce dubna se nesl ve znamení příprav na Velikonoce. V Tvořivém kroužku jsme již března vyráběli kraslice technikou stužkového patchworku, které bylo možné si zakoupit u nástěnky Diakonie. Jedná se o velice pracnou, ale působivou techniku zdobení polystyrénového polotovaru.

V úterý 18. dubna jsme se opět sešli s našimi seniory. Společně jsme vzpomínali na naše velikonoční zážitky. Připomněli jsme si pravý význam Velikonoc v podobě oběti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a vyprávěli jsme si, co jsme v životě o Velikonocích prožili. Někteří senioři vzpomínali na to, že ve druhé polovině minulého století nebyly křesťanské zvyky natolik rozšířené jako nyní a nebyly tolik veřejně prezentovány. Z toho vyplývá vděčnost, že si v dnešní době můžeme v televizi nebo rádiu pustit bohoslužby a další křesťanské programy, protože již není zakázáno o nich veřejně mluvit. Významnou stopu v životech několika seniorů zanechalo prožívání velikonočních svátků v cíkrvi, kam v dětství chodili – někteří vzpomínali na výlet našeho sboru na velikonoční pondělí, jeden bratr vyrůstal v katolické církvi, a proto má zážitky z dodržování katolických velikonočních zvyků a bohoslužeb.

Druhou skupinou vzpomínek, které si naši senioři vybavili, byly tradice spojené s jarem. Nedílnou součástí těchto vzpomínek je jarní úklid obnášející vůni pasty na parkety, umývání oken a velkou zimu. Většina sester se shodla na tom, že neměly rády návštěvy velikonočních koledníků. Jedna sestra vyprávěla, jak se vždy před koledníky schovávala a ti ji nikdy nenašli. Poněkud příjemnější vzpomínky pramenily ze sváteční výzdoby barvenými vajíčky a proutěnými výrobky; obdarovávání dětí balíčkem skládajícím se z čokoládové slepičky a vajec, návštěv rodiny. Při porovnání dřívějších a dnešních obtisků na vajíčka jeden senior zhodnotil, že dříve na nich byly mnohem hezčí obrázky. Jiný senior vzpomínal na pomazánku, kterou jeho maminka připravovala z vajíček, které vykoledoval.

Po Velikonocích jsme se v Tvořivém kroužku pustili do stříhání čtverců z odstřižků látek, abychom mohli vyrobit patchworkovou piknikovou deku. Mohli jsme mezi sebou opět přivítat jednu velice šikovnou sestru, která v kroužku již delší dobu nebyla. Deku po dokončení vyfotíme a vystavíme na webových stránkách Diakonie (cb.cz/brno/diakonie), kde bude možné ji zakoupit.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které připravujeme na úterý 16.5.2023 od 10 hodin.

Za Diakonii Miriam Kohoutová