Nepravidelné aktivity

Naše Pobočka Diakonie CB čas od času realizuje různé aktivity pro své okolí.

V minulosti šlo zejména o „Přineseš-odneseš“, sousedskou akci k obměně šatníku, kdy každý zájemce mohl přinést oblečení, které již nevyužije a v rámci akce ho vyměnit za jiné kousky, případně si některé oblečení zakoupit.

Dále pak organizujeme pravidelné předvánoční benefiční koncerty a prodeje výrobků Tvořivého kroužku, jejichž výtěžek je použit na provoz Pobočky.