Prodejní bazárky

Během celého adventu probíhá prodej našich výrobků před a po bohoslužbách (neděle od 10 h., středy od 18 h.) a mimořádných akcích:

  • 26. 11. od 18 h. Adventní setkání pěveckých sborů
  • 27. 11. od 18 h. Večer chval a modliteb
  • 4. 12. od 17 h. koncert Ad Hoc
  • 18. 12. Dětská vánoční slavnost