Klub seniorů

Seniorský věk vnímáme jako dar i příležitost zastavit se a obdarovat sám sebou druhého: svými zkušenostmi, svými vzpomínkami, svým humorem i moudrostí.

V klubu seniorů se scházíme pravidelně jednou za měsíc během školního roku ke sdílení svých zkušeností, programu a povídání. Setkání zakončujeme společným obědem.

Ve školním roce 2022/2023 se setkáváme pravidelně vždy 2. úterý v měsíci od 10 hodin ve spodních místnostech sboru Církve bratrské na Kounicově 272/15 v Brně. Všichni jste srdečně zváni, milí známí i neznámí, k povídání i společnému obědu…

Kontaktujte nás pro bližší informace.

 

Z minulých setkání

Takto jsme si povídali s našimi nejstaršími. Nahlédněte do ukázek z jejich odpovědí a zahlédněte zkušenost, moudrost, radost i smutek, ale především vděčnost za život:
Jak pomoci zarmoucenému, Co jsem se minulý rok učil?, Co jsme doma jedli?, Na koho vzpomínáme?

Život ve stáří se může zpomalit, ale také prohloubit.


Klub vznikl v létě 2016.

Fotografie ze setkání můžete zhlédnout zde.

 

Tento projekt je podpořen z rozpočtu města Brna.