Střípky z Diakonie – únor

Střípky z Diakonie 

Únor 2023 jsme v Diakoni měli plný aktivit. Hned na začátku měsíce jsme se v Tvořivém kroužku pustili do pletení a háčkování výbavičky pro miminko, které čekala jedna z pravidelných účastnic kroužku s termínem na začátku března. Někteří z nás už plést a háčkovat umí, takže mohli začít se samostatnou prací. Jiní se to teprve učí, a proto začínali s prvními očky. Nakonec se nám společnými silami podařilo uplést a uháčkovat čepičku, nákrčník a bačkůrky, rozpracované ještě zůstávají ponožky. Miminko nás překvapilo a přišlo na svět o něco dříve, takže se z něj už můžeme všichni společně radovat už nyní.

Do kroužku začala docházet jedna ze sester Ukrajinek, které dochází do sboru. Učíme se díky tomu rozšiřovat svoji komunikaci „rukama nohama“, protože ne vždy se podaří, aby některý z účastníků mohl tlumočit.

V úterý 14. února proběhlo první setkání seniorů v letošním roce. Využili jsme toho, že tentokrát termín setkání vyšel na svátek sv. Valentýna a bavili jsme se o lásce. Nemluvili jsme však pouze o lásce partnerské, kterou si lidé ve světě připomínají v tento svátek, ale téma jsme vztáhli i na lásku rodičovskou, přátelskou a hlavně na Boží lásku k nám lidem. V diskuzi s našimi seniory o různých zkušenostech s láskou byla nejčastěji zmiňována právě nesmírná láska Boží, kterou by každý měl poznat osobně. Dalšími výnamnými druhy lásky, které naši senioři zmiňovali, byla láska manželská a láska mateřská či rodičovská. Nakonec jsme se shodli na tom, že láska je cesta a práce; láska s sebou přináší vytrvalost, věrnost a trpělivost i vděk a porozumění; lásku můžeme darovat druhým v maličkostech. Je důležité lásku nejen přijímat, ale i dávat a to všem bez rozdílu. Někoho máme rádi více, někoho méně, ale dle slov Pána Ježíše v Matoušově evangeliu 5,44 máme milovat i své nepřátele: „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“. Abychom si lásku trochu přenesli do praxe, obdržel každý senior skládáne papírové srdíčko. Toto srdíčko měli pak senioři za domácí úkol někomu darovat a říct mu u toho, že ho mají rádi, protože často zapomínáme dávat naši lásku najevo druhým. To, jestli senioři své srdíčko dají někomu z rodiny, přátelům, cizímu člověku či domácímu mazlíčkovi, jsme nechali na nich.

Během měsíce února Diakonie také pomáhala rodině pozůstalých po sestře Naději Veselé s vyklízením bytu. Rodina třídila věci a vše nepotřebné připravovala do krabic. Po domluvě s rodinou jsme v Diakonii krabice převzali a třídili podle toho, jak bychom mohli věci použít. Jednalo se zejména o časopisy k různým ručním pracím, vlny a bavlnky, ale také oblečení, kuchyňské vybavení a další domácí potřeby. Vlny, bavlnky, časopisy ke tvoření a podobné věci jsme nechali v Diakonii pro Tvořivý kroužek. Ostatní věci jsme roztřídili podle druhu a hledáme jim nové majitele – proto nabízíme různé věci potřebným v rámci materiální pomoci tak, aby se to, co jiní nepotřebují, dostalo do rukou těch, kteří to potřebují a dokáží využít. Část věcí se nám již podařilo věnovat uprchlíkům z Ukrajiny v našem okolí, kteří postrádají vybavení domácnosti, a několik věcí obdrželi lidé, kteří si přišli pro materiální pomoc.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které plánujeme na úterý 14. 3. 2023 od 10 hodin. Připomínáme všem sneiorům, aby se zamysleli nad svými novoročními hesly a vzali si je s sebou, budeme si o nich povídat.

V Tvořivém kroužku se scházíme vždy ve čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 14:00 hodin v prostorách Diakonie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Před Velikonocemi bychom také rádi uspořádali tvořivé dílničky, o detailech budeme ještě informovat na nástěnce Diakonie.

Za Diakonii Miriam Kohoutová

Střípky z Diakonie – Leden 2023

V lednu 2023 jsme začali s aktivitami až ve čtvrtek 19.1. na Tvořivém kroužku. Lednové setkání seniorů jsme museli zrušit, protože Miriam s Inkou byly nemocné a organizace setkání i vaření oběda by tím byla velice ztížena.

V kroužku jsme první kroužek v roce tvořili hvězdičky z papírových pytlíků od čaje. Skládání vyžaduje velkou motorickou přesnost. Několik hvězdiček si můžete prolédnout na nástěnce ve vestibulu sboru. Sešlo se nás celkem 6 a většinu času jsme samým soustředěním mlčeli. Aktivita se však účastníkům líbila a byla pro ně zajímavá. Papírové sáčky jsme sbírali už od minuléo roku, abychom měli dostatečný výběr různých barev. Navíc jsme dostali darem dvě krabičky nasbíraných pytlíčků právě k tomuto účelu. Před Vánocemi se ke klasickému složení Tvořivého kroužku přidala seniorka, paní Maruška, která bydlí nedaleko sboru. Jsme rádi, že máme mezi sebou novou tvář, a že se jí mezi námi líbí.

Další lednové aktivity Diakonie se soustředily na vyúčtování dotací, psaní zpráv, potvrzování darů a zhodnocování aktivit z minulého roku. Připravujeme také setkání správní rady, kde budeme řešit, co budeme dělat dál.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které plánujeme na úterý 14. 2. 2023 od 10 hodin.

V Tvořivém kroužku se budeme opět scházet vždy ve čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 14:00 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 🙂

Potvrzení o darech jsme předávali osobně a posílali poštou dárcům individuálně a doufáme, že je všichni v pořádku obdrželi. Pokud by se vyskytla nějaká chyba, prosím, neváhejte se obrátit na Miriam nebo Marine. Děkujeme.

Za Diakonii Miriam Kohoutová

Prodej výrobků

Během celého adventu probíhá prodej našich výrobků před a po bohoslužbách (neděle od 10 h., středy od 18 h.) a mimořádných akcích:

  • 26. 11. od 18 h. Adventní setkání pěveckých sborů
  • 27. 11. od 18 h. Večer chval a modliteb
  • 4. 12. od 17 h. koncert Ad Hoc
  • 18. 12. Dětská vánoční slavnost

Podzim 2022

V novém školním roce jsme opět zahájili naše pravidelné aktivity.

TVOŘIVÝ KROUŽEK

V Tvořivém kroužku se scházíme vždy ve čtvrtek (kromě státních svátků a prázdnin) od 14 do cca 17 hodin v prostorách Diakonie na adrese Kounicova 272/15.

KLUB SENIORŮ

Setkání seniorů se budou konat vždy druhé úterý v měsíci od 10 hodin ve spodních prostorách sboru CB Brno – Kounicova, rovněž na adrese Kounicova 272/15.

Termíny setkání: 13. 9. 2022; 11. 10. 2022; 8. 11. 2022; 13. 12. 2022

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Změna termínů vyhrazena.

 

MATERIÁLNÍ POMOC

Od listopadu 2022 je obnoven výdej materiální pomoci. Potravinovou a hygienickou pomoc je možné si vyzvednout vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Výdej má na starosti Marine Serobyan. Zájemci nechť zazvoní na zvonek Pobočky.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail Diakonie: brno@diakonie.cb.cz nebo na vedoucí pobočky na telefonním čísle: 736 478 678.