Chvalský pozemek Církve bratrské

Chvaly jsou nejstarší částí Horních Počernic. Počernice možná znáte, pokud někdy jezdíte po staré silnici z Prahy do Poděbrad nebo naopak. Slovy Marka Ebena, Počernice jsou takové to dlouhé, co když se tím jede, tak trvá dlouho, než se tím projede.

Pražský Tyrannos Hall Církev bratrská Černý Most Bethesda Evangelikální teologický seminář Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly Pražský Tyrannos Hall Církev bratrská Černý Most Bethesda Evangelikální teologický seminář

Na začátku dvacátého století zakoupila Církev bratrská ve Chvalech pozemek. Řadu let zde pod vedením Boženy Jehličkové fungoval sirotčinec. Po první světové válce bylo i u nás sirotků mnoho. V době komunismu byl tento pozemek církvi zabaven a po Sametové revoluci opět navrácen. Od té doby se lokalita podstatně změnila. Vyrostla zde dvě nemocničně-pečovatelská zařízení, teologická škola a křesťanská studentská kolej, v jejíchž prostorách se také schází k bohoslužbám lidé ze sboru Církve bratrské.

Na tomto místě vám chceme jednotlivá zařízení chvalského areálu stručně představit.

Církev bratrská Černý Most (CBČM)

cb.cz/cerny.most

Sbor se schází v budově Pražského Tyrannus Hall

Sbor Církve bratrské Černý Most nese název, který je možná trochu matoucí. Jak již bylo řečeno, sbor sídlí vlastně ve Chvalech a od sídliště Černý Most s jeho nákupními a zábavními centry je oddělen dálnicí, jak si můžete ověřit na mapě. Název tedy spíše vyjadřuje, pro koho je sbor určen.

Nemáme vlastní budovu, pro svou činnost si pronajímáme prostory v budově koleje PTH (viz níže). Zakládajícím kazatelem sboru a zároveň současným vedoucím koleje je Tomáš Grulich.

Pražský Tyrannus Hall (PTH)

pth-cz.net

Pražský Tyrannus Hall

Když přišel apoštol Pavel do Efezu, dostal pro svá kázání k dispozici přednáškovou síň filozofa jménem Tyrannos. Po dva roky tam mohl bez překážek zvěstovat evangelium.

Tento Tyrannos inspiroval před lety Charlese Corwina k založení křesťanské studentské koleje pro muže, kde by mohli mladí křesťanští vysokoškoláci najít nejen ubytování po dobu studií, ale také společenství dalších věřících studentů. S nimi pak bydlí, jedí a sportují, ale také procházejí společným biblickým vyučováním, rozhodují o správě společných záležitostí, podnikají společné výjezdy. Mají také příležitost zblízka sledovat život a rodiny svých vedoucích a učit se z jejich příkladu, jak vypadá život Kristových následovníků.

Počet obyvatel Pražské koleje je zatím řádově do deseti studentů. Ve vedení PTH stojí Tomáš Grulich, který je zároveň kazatelem sboru na Černém Mostě, a Steve Olsen, americký misijní pracovník. Pro bližší informace si vás dovolíme odkázat na webové stránky koleje.

Evangelikální teologický seminář (ETS)

etspraha.cz

Evangelikální teologický seminář

Evangelikální teologický seminář si klade za cíl výchovu pracovníků v církvi. Je zde možné studovat dva obory: teologii a pastoraci. Studenti teologie se na ETS většinou připravují na kazatelskou službu, cílem pastoračního oboru je vybavit studenty pro praktickou službu v církvi, např. službu v diakonii. Studovat lze v denním i dálkovém programu.

Pro bližší informace navštivte prosím přímo stránky semináře.

Léčebně-rehabilitační středisko (LRS)

chvaly.cz

Léčebně-rehabilitační středisko

Léčebně rehabilitační středisko je nejdéle fungujícím zařízením v celém objektu. Má samostatný vchod, přijdete-li na návštěvu, hledejte velká žlutá vrata (k ostatním zařízením v areálu je přístup skrz zelenou výsuvnou bránu).

Zařízení je určeno k rehabilitaci pacientů s poúrazovými stavy, po mozkových příhodách apod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách LRS.

Domov pro seniory Bethesda

cb.cz/diakonie/bethesda

Bethesda - Domov pro seniory a lidi s handicapem

Bethesda je nejnovější a také největší budova v objektu. Slouží jako domov pro seniory. Vybavení je moderní, okolí pěkné.

Domov dostal své jméno podle rybníku, u kterého podle Janova evangelia uzdravil Ježíš nemocného. Většina lidí, včetně obyvatel domova, si ale nepříliš obvyklou Bethesdu počešťuje na Besedu.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:

Pozvání Nedělní bohoslužby
Aktuální kázání Nahrávky kázání Profil sboru na Faceobooku kalendář akcí
Jednorázové akce
QR vizitka QR vizitka