Církev bratrská Chvaly

Bohoslužby

V červenci a srpnu 2020

Během letních měsíců se scházíme společně se stanicí sboru Rajská Zahrada (první dvě neděle v červenci a srpnu i společně se sousedským sborem CB-HP). Vše upřesňuje následující rozpis.

Všechny bohoslužby jsou přenášeny on-line (v režimu pouze zvuk-viz.aktuality). Připojit se můžete pomocí odkazu: https://live.cb.cz:8443/cerny_most.mp3

Po dobu koronavirové krize

Na bohoslužebná setkání se vztahují zásady zakrytí dýchacích cest a rozestupů.

Za normálních okolností

Bohoslužby každou neděli od 10:00

V budově studentské koleje Pražský Tyrannus Hall Stoliňská 2502/41b (viz kontakty)

Pavel Mošner, e-mail: cerny.most@cb.cz

Bohoslužby se skládají ze čtení bible, písní, modliteb, kázání, svědectví, informací, sbírky a obecenství. Při bohoslužbách může kdokoli požádat o modlitby. Pro bohoslužby se nevyžaduje předpisový oděv.

Bohoslužeb se účastní i rodiny s malými dětmi. Na začátku jsme všichni spolu. Po úvodní společné části je pro děti zhruba od 4 let připraven pravidelný dětský program – besídka. Menší děti mohou využít hernu.

K bohoslužbám s větší účastí hostů si pronajímáme tělocvičnu, která se nachází ve stejném objektu.
Zajištěno:

  • parkování
  • program pro děti
  • bezbariérový přístup
  • káva, čaj po bohoslužbě
  • dětské hřiště pro předškolní věk
  • srozumitelné, mikrofonem zesílené slovo
  • texty promítané dataprojektorem na plátno

Web CB Rajská Zahrada