Pravidelná setkání

Neděle

10:00 - Ranní bohoslužba
17:30 - Večírek (zima)

Úterý

17:00 - Malý dorost
19:15 - Mládež

Středa

19:00 - Biblická hodina

Čtvrtek

17:00 - Velký dorost

Pátek

16:45 - Pěvecký sbor