Pravidelná setkání

Neděle

10:00 - Ranní bohoslužba
17:00 - Večerní setkání (zima)

Pondělí

17:30 - Mládež

Úterý

17:00 - Malý dorost

Středa

9:30 - Klub rodičů a dětí
18:00 - Biblická hodina
19:05 - Pěvecký sbor

Čtvrtek

17:00 - Velký dorost