Oznámení 14. -21. 10.

V úterý od 17 hodin, souběžně se schůzkou malého dorostu, bude biblická skupinka. Bude se pokračovat v přemýšlení nad 12. kapitolou Římanům, skupinku vede bratr kazatel Jan Asszonyi.

Ve středu 17. října na biblické hodině budeme spolu s bratrem kazatelem Asszonyi pokračovat ve studiu Heidelberského ka-techismu.

Příští neděli 21. 10. v 10 hodin bude ekumenické shromáždě-ní s Večeří Páně na Botanické ulici v kostele Církve česko-slovenské husitské. Kázat bude předseda Rady CB, kazatel David Novák. U nás shromáždění nebude.

23. 10. od 10 do 16 hodin proběhne sousedská výměna Přineseš-odneseš. Prosíme o dobrovolníky, kteří by nám po-mohli především na začátku bazaru a pak při jeho uklízení. Hlaste se prosím u Katky Vávrové.

V předstihu oznamujeme prosbu o přinesení zákusků a buchet na sborový den, který bude 3. listopadu.

Bratr Petr Raus přivezl pozdravy z opavského sboru, kde minulou neděli sloužil a uváděl do vikářské služby bratra Tomáše Kolmana. Náš sbor pak ještě zvlášť pozdravují Hanka a Pravdomil Gebauerovi, Marcela a Honza Čmelíkovi a Irena Vrublová.

Manželé Komrskovi přivezli pozdravy ze sboru ve Frýdku-Místku, kde sloužili minulou neděli.

Katka Vávrová bude vybírat příspěvek na autobus v rámci zájezdu do Kunštátu ve výši 100 Kč za dospělého a 80 Kč za seniora (je to cena dotovaná naší Diakonií).

Dopis z Rady CB k časopisu Brána:
Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí Církve bratrské!
V roce 2018 přešlo vydávání časopisu BRÁNA ze soukromého vydavatele pod Církev bratrskou, a měli jste tak možnost letos poznat práci nové redakční rady časopisu. Doufáme, že časopis přináší čtenářům povzbuzení, podněty k zamyšlení nad aktuálními tématy i dostatek informací ze sborů a Rady Církve bratrské.
Protože se již připravujeme na rok 2019, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. Obracíme se také na ty, kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby příp. objednávku zvážili. Cena časopisu, který vychází celkem 10x v roce, se pro rok 2019 nemění a zůstává na 43,- Kč za jedno číslo (+ poštovné). Objednávky časopisu se s ohledem na poštovné nevyřizují individuálně, ale prostřednictvím sborového distributora za celý sbor. Distributorem časopisu BRÁNA v našem sboru je sestra Anička Zachariášová. Hromadnou objednávku je třeba odeslat nejpozději do konce listopadu.
Vážení bratři a sestry, přejeme Vám všem Boží požehnání pro další dny.
Za ústředí a kancelář Rady Církve bratrské:
Lydie Boszczyková, ředitelka kanceláře a Marta Grulichová, distribuce časopisu na sbory

Sbírka z neděle 7. října byla 8534 korun, všem dárcům děkujeme.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*