Oznámení 24. 9. – 1. 10.

V neděli 24. 9. bude v 15.00 hodin členská schůze. Staršovstvo představí členskému shromáždění projekt investice a členské shromáždění by mělo rozhodnout, jak naložit s rezervními finančními prostředky sboru. Návrh usnesení je na nástěnce ve vestibulu.

Pozvánka na přednášku Poznej sám sebe, přednáší přední český psycholog a psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda, bližší informace jsou na plakátku ve vestibulu.

Na příští a další týdny vyhlašujeme individuální brigádu na umývání oken v modlitebně. Ochotné brigádníky prosíme, aby se domlouvali se sestrou Ivonou Kulískovou.

Prosba o ubytování studentů z naší církve v Brně: Petr Wohlgemuth (FE VUT) z Českých Budějovic a Barbora Maderova (LF MUNI) z Bratislavy.

Jako nové členky k nám byly převedeny dvě mladé sestry, z CB Černošice sestra Alžběta Šťastná a z CB Kolín sestra Daniela Nobilis.

Sbírka z neděle 17. 9. byla 5919 korun, všem dárcům děkujeme.

Narozeniny:

  1. 9. Zdeněk Štigler st. 82
  2. 9. Vladislav Kahle 70
  3. 9. Zdenka Horňáčková 83

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*