Klub rodičů a dětí

Klub rodičů a dětí bude v 1. pololetí školního roku 2020/2021
vzhledem k epidemiologické situaci, menšímu počtu docházejících maminek a malému počtu osob aktuálně schopných připravovat programy probíhat jen
jednou měsíčně,  ve 4. čtvrtek, v čase 9:15-11:00.
Bude tu pro Vás vždy připraveno místo k příjemnému setkání, něco na zub, dobrý čaj a můžete se zúčastnit
Logopedicko- tvořivého klubu, 
který bude otevřený bez jakékoli registrace všem a v jehož rámci se budeme individuálně věnovat rozvoji řečových dovedností a společně tvořit a u toho si i povídat.
Těším se tedy na Vás v následujících termínech:

čtvrtek 24. 9. 2020

čtvrtek 22. 10. 2020 - zrušeno (z usnesení vlády č. 996)

čtvrtek 26. 11. 2020

čtvrtek 17. 12. 2020 (to je sice 3. čtvrtek v měsíci, ale 4. čtvrtek je Štědrý den, tak jsem to posunula:)

čtvrtek 28. 1. 2021

Příspěvek na chod Klubu a na materiál je zcela dobrovolný.

Pokud víte o někom, kdo hledá logopedickou péči nebo místo k setkávání s milými rodiči a jejich dětmi, neváhejte je pozvat nebo rovnou vzít s sebou.

Pokud se postupně budou maminky s miminky a menšími dětmi vracet a epidemiologická situace to dovolí bude v následujícím pololetí nabídka programů Klubu rodičů a dětí zase rozšířena.

Pro jakékoli doplňující informace mne neváhejte kontaktovat:

Pavla Sychrová

Klub rodičů a dětí Církve Bratrské

Brno, Kounicova 15 (za průjezdem, pod schody v suterénu)

tel.: 732740898

Kde nás najdete

Kounicova 15, Brno