Oznámení 1. října 2023

by Administrátor, 1.10.2023

• Zveme vás na modlitební chvilky vždy v neděli v 9:20 v dolních místnostech a na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Srdečně zveme na setkání nad Biblí každé úterý od 17 hodin, v čase malého dorostu. Předmětem setkání je rozhovor nad biblickým textem a modlitby. Podrobnosti jsou na nástěnce.
• Ve středu 4. října nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr kazatel Karel Hůlka.
• V neděli 8. října nám kázáním bude sloužit bratr Josef Vávra.
• Sborová dovolená v roce 2024 bude opět na Rezku v Krkonoších v termínu od 18. do 25. srpna 2024. Přihlašovat se můžete u bratra Jaroslava Štiglera staršího.
• Oznámení z redakce časopisu Brána:
Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí Církve bratrské.
Již 6 let je Církev bratrská vydavatelem časopisu BRÁNA. Redakční rada časopisu pod vedením profesionální šéfredaktorky připravuje zajímavé články, rozhovory, názory. Kromě zajímavých a současných témat jsou obsahem časopisu také informace o dění v Radě Církve bratrské, zprávy z odborů a různých akcí. Doufáme, že Vám Brána bude nadále přinášet povzbuzení i podněty k přemýšlení a osobnímu růstu. Informace o časopisu najdete také na pravidelně aktualizovaných webových stránkách https://brana.cb.cz.
Cena předplatného Brány pro rok 2024 zůstává stejná jako v minulém roce, tedy 600 Kč. Objednávku je třeba učinit do neděle 26. 11. 2023. Obracíme se také na ty, kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili.
Přejeme Vám všem Boží požehnání pro další dny.
Za kancelář Rady Církve bratrské: Renáta Ulmannová, ředitelka kanceláře RCB a Marta Grulichová, distribuce časopisu na sbory
• Pěvecký sbor Effatha děkuje všem dárcům, kteří finančně podpořili cestu mládežnického sboru do Švédska.
• Manželé Marta a Jan Zejdovi pozdravují celý sbor a děkují za modlitby, které Pán vyslýchá. A také bratr Slavoj Matulík pozdravuje celý sbor.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*