Oznámení 12. května

V pondělí 13. května v 17 hodin proběhne další setkání nad architektonickou studií, tentokrát bez pana architekta. Setkání je opět otevřené pro všechny zájemce.

V pondělí 13. května v 15 hodin bude tvořivý kroužek.

V úterý 14. května v 17 hodin bude biblická skupinka, zván je každý.

Ve středu 15. května v 17 hodin bude setkání praktické služby.

15. května na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu výkladů Matoušova evangelia. Kázáním nám poslouží bratr Lukáš Pacek.

Ve čtvrtek 16. května se sejdou kluci na čaj.

Příští neděli 19. května na bohoslužbě nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska.

Na nástěnce je možnost zapsat se do biblických skupinek, které se budou konat 2x měsíčně. U jednotlivých skupinek je napsáno, kdo skupinku vede, pro koho je určena a také čas a místo setkávání. Přihlašovat se můžete bez ohledu na to, zda a jak jste vyplnili anketu – skupinky jsou otevřeny opravdu pro každého. Časem budou pravděpodobně vypsány ještě další skupinky.

24. května bude opět Noc kostelů, pro zajištění pořadatelské služby v našem sboru potřebujeme pomoc ochotných dobrovolníků. Prosíme, zapisujte se do tabulky na nástěnce ve vestibulu.

Čím žiješ? Čím žijete? Odpověď na tuto otázku můžete povědět ke společnému povzbuzení, či modlitbám v neděli 19. května při dopolední bohoslužbě. Kdo byste chtěli tuto možnost využít, přihlaste se do soboty 18. května 18 hodin u kazatele Daniela Komrsky. Pro vaše svědectví platí, že ve stručnosti je síla.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*