Oznámení 15. října 2023

by Administrátor, 15.10.2023

SBOROVÁ OZNÁMENÍ
15. 10. 2023

• Zveme vás na modlitební chvilky vždy v neděli v 9:20 v dolních místnostech a na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Srdečně zveme na setkání nad Biblí každé úterý od 17 hodin, v čase malého dorostu. Předmětem setkání je rozhovor nad biblickým textem a modlitby. Podrobnosti jsou na nástěnce.
• Ve středu 18. října nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr Petr Raus.
• V neděli 22. října budeme mít možnost strávit společnou neděli na sborovém dnu. Dopoledne nám kázáním bude sloužit bratr kazatel Karel Hůlka. Tématem bohoslužby je Sbor jako prostředí k růstu. Odpoledne pak budeme mít možnost slyšet svědectví sester a bratří na téma díkuvzdání – za co jsme Pánu Bohu vděčni. Všichni jste srdečně zváni také na společný oběd, jen prosíme, zapisujte se nejpozději do středy do tabulky na nástěnce nebo se hlaste sestře Lydii Křipačové, aby bylo možné připravit dostatek porcí. Prosíme také o přinesení sladkého pečiva nebo zákusků ke společnému pohoštění.
• Do 26. listopadu můžete objednávat u sestry Aničky Zachariášové předplatné časopisu Brána na rok 2024. Cena zůstává 600 Kč za rok, prosíme i současné odběratele, aby svůj zájem na rok 2024 potvrdili.
• V sobotu 2. prosince bude u nás ve sboru další setkání manželských párů. Tématem tohoto setkání je Praktický seminář, jak budovat manželství – naslouchání. Tímto seminářem nás budou provázet manželé Grohmanovi. Začátek je plánovaný na 9:00 a počítá se také se společným obědem. Kdo budete mít zájem, prosíme hlaste se u bratra Jaroslava Štiglera st.
• Denní čtení na rok 2024 si můžete vyzvedávat u Lydie Křipačové, cena je 75 Kč.
• Staršovstvo vyhlašuje finanční sbírku na rekonstrukci modlitebny od neděle 15. října do 12 listopadu 2023.Dary na rekonstrukci je možné zaslat na účet: 2101004413/2010 Všem dárcům děkujeme!

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*