Oznámení 22. října 2023

by Administrátor, 22.10.2023

• Srdečně vás všechny zveme ke shromáždění dnes ve 14 hodin. Čeká nás odpoledne plné svědectví a písní. Pokud byste se ještě někdo chtěli podělit o své svědectví, řekněte to prosíme bratru kazateli Hůlkovi v obědové pauze.
Obědvat budeme na dvě etapy. První začne zhruba v 11:45 a druhá ve 12:30 ve spodních místnostech.
• Zveme vás na modlitební chvilky vždy v neděli v 9:20 v dolních místnostech a na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Srdečně zveme na setkání nad Biblí každé úterý od 17 hodin, v čase malého dorostu. Předmětem setkání je rozhovor nad biblickým textem a modlitby. Podrobnosti jsou na nástěnce.
• Ve středu 25. října nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr Josef Vávra.
• V neděli 29. října nám Božím slovem poslouží bratr vikář Vojtěch Barot. Připomínáme, že nebude besídka, protože jsou podzimní prázdniny.
• Do 26. listopadu můžete objednávat u sestry Aničky Zachariášové předplatné časopisu Brána na rok 2024. Cena zůstává 600 Kč za rok, prosíme i současné odběratele, aby svůj zájem na rok 2024 potvrdili.
• V sobotu 2. prosince bude u nás ve sboru další setkání manželských párů. Tématem tohoto setkání je Praktický seminář, jak budovat manželství – naslouchání. Tímto seminářem nás budou provázet manželé Grohmanovi. Začátek je plánovaný na 9:00 a počítá se také se společným obědem. Kdo budete mít zájem, prosíme hlaste se u bratra Jaroslava Štiglera st.
• Staršovstvo vyhlásilo finanční sbírku na rekonstrukci. Dary je možné zasílat převodem na účet sboru, případně předat hotově. Více informací je uvedeno na nástěnce nebo na webových stránkách sboru. Všem dárcům děkujeme.
• V neděli 15. října 2023 odešla ke svému Pánu sestra Ester Böhmová z Kyjova. Sestru jsme mnozí znali, protože až do devadesátých let byl Kyjov brněnskou stanicí. Poslední rozloučení bylo včera.
• Manželé Anička a Slávek Dostálovi nám přejí pěkný a požehnaný sborový den a všechny přítomné srdečně pozdravují.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*