Oznámení 24. 11.

V úterý 26. listopadu v 17 hodin bude biblická skupinka, kterou vede bratr kazatel Jan Asszonyi.

Ve středu 27. listopadu na biblické hodině nám výkladem listu Judova poslouží bratr kazatel Daniel Komrska.

Příští neděli 1. prosince bude shromáždění s Večeří Páně, kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska.

Tutéž neděli v 17 hodin nás čeká benefiční varhanní koncert pro Pobočku Diakonie CB k uctění památky varhanáře bratra Ing. Antonína Starého.

Sbírka první adventní neděle (1. 12.) bude věnována na práci diakonie.

Bratr kazatel Jan Asszonyi byl minulý týden zvolen kazatelem a správcem sboru Církve bratrské v Olomouci. S ohledem na okolnosti související s dalšími výměnami kazatelů se počítá s nástupem služby v Olomouci někdy v létě příštího roku.

Sbírka z neděle 17. listopadu činila 21.239 korun, spolu s cílenými dary jsme odeslali na účet Teen Challenge celkem 25.039 korun. Všem dárcům děkujeme.

I v tomto roce bychom rádi podpořili neziskovou organizaci Andělský strom, která se mimo jiné věnuje dětem uvězněných rodičů. Kdo by se rád přidal, pak ve vestibulu na nástěnce je seznam dětí, jejich věk i tip na vánoční dárek. Maximální cena dárku by měla být do 500 Kč. Je nezbytně nutné, aby dárek byl kvalitní. Velmi často je to jediný dárek, který děti dostanou. K dárku přiložíte osobní dopis od rodiče. Nejzazší odeslání dárku by mělo být 10. 12., to, aby dárek byl včas doručen obdarovanému. Po shromáždění vyhledejte sestru Petru Packovou ve vestibulu u nástěnky, která vám poskytne potřebné informace.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*