Oznámení 26. listopadu 2023

by Administrátor, 26.11.2023

• Zveme vás na modlitební chvilky vždy v neděli v 9:20 v dolních místnostech a na individuální modlitby po shromáždění s bratry a sestrami označenými cedulkou "Modlitby" vzadu v sále.
• Dnes se sejdeme v 17 hodin k večeru chval a modliteb.
• Srdečně zveme na setkání nad Biblí každé úterý od 17 hodin, v čase malého dorostu. Předmětem setkání je rozhovor nad biblickým textem a modlitby. Podrobnosti jsou na nástěnce.
• Ve středu 29. listopadu nám na biblické hodině bude sloužit slovem bratr Josef Vávra.
• V sobotu 2. prosince bude další setkání manželských párů. Téma tohoto setkání je Praktický seminář, jak budovat manželství – naslouchání. Tímto seminářem nás budou provázet manželé Grohmanovi. Začátek je v 9 hodin a jako obvykle nás čeká také společný oběd. Kdo budete mít zájem, prosíme hlaste se u bratra Jaroslava Štiglera st.
• První adventní neděli 3. prosince nám Božím slovem poslouží bratr kazatel Karel Hůlka a budeme také společně slavit Večeři Páně. A na večerní setkání v 17 hodin pro nás bratr Karel Maráz připravuje program o řádu Piaristů.
• Bratrská jednota baptistů za podpory dalších církví, včetně té naší, pořádá ve středu 6. prosince v 19 hodin v Besedním domě koncert kytaristy Rodriga Rodrigueze. Koncert bude doplněn osobním svědectvím bratra Rodrigueze. Vstupenky lze zakoupit u Lydie Křipačové za 150 korun. Ve vestibulu jsou k dispozici také pozvánky a plakátky, které můžete použít k pozvání přátel a známých.
• Dále v souvislosti s koncertem hledáme dobrovolníky, kteří by byli po koncertě k dispozici lidem, kteří by chtěli s někým hovořit o Pánu Bohu a duchovních věcech. Pokud by někomu z vás tato služba ležela na srdci, můžete se hlásit u bratra kazatele Karla Hůlky.
• Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se na nástěnce zapisovali na služby na přípravu kávy po shromáždění. Je to výborná příležitost, jak se zapojit do služby ve sboru. Rádi kohokoliv zaučíme.
• Rádi bychom se opět připojili k Andělskému stromu. Máme tak možnost připravit Vánoce dětem, jejichž rodič či rodiče jsou ve vězení. Váš dárek spolu s osobním dopisem od rodiče může dětem vykouzlit úsměv na tváři. Cena dárku je přibližně 700 Kč. Kdo by se rád zapojil, tak po shromáždění sraz za šatnou, kde bude možnost si dítko vybrat a zároveň již dostanete i osobní dopis od rodiče a podrobné informace s dalším postupem.
• Bratr Jirka Alexa pozdravuje celý sbor. Jirka příští týden odjíždí na rehabilitační pobyt do Žirče, tak mu přejeme, aby mu tento pobyt byl k užitku.
• Dnes probíhá každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která je spojena s celocírkevní sbírkou na podporu práce a činnosti Diakonie Církve bratrské. Do sbírky můžete přispět platbou na účet našeho sboru s poznámkou „sbírka Diakonie“ nebo v hotovosti do kasičky na dveřích nebo předáním Petru Dadákovi nebo Lydii Křipačové. Své dary můžete poslat do neděle 3. prosince a my pak celou vybranou částku odešleme na účet Rady CB. Ze sbírky budou spolufinancovány poskytované sociální služby a projekty a další aktivity. V posledním období to byla rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*