Oznámení 3. března

Na dnešním večírku nám bude bratr Karel Fojtík povídat o své cestě životem. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30.

S tím souvisí i příprava čaje a kávy na večírcích – prosíme ochotné pomocníky, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce. (Pokud nebude služba, nebude ani káva a čaj.)

V úterý 5. března se sejdou senioři ke svému programu se společným obědem.

Dále v úterý v 17 hodin bude biblická skupinka.

V předvelikonoční dobu nás bude biblickými hodinami provázet série výkladů slov z kříže. 6. března zahájí bratr kazatel Daniel Komrska prvním slovem z kříže „Otče, odpusť jim…“. Začátek je v 18 hodin.

10. března dopoledne (tedy příští neděli) nás čeká přímý přenos pro Český rozhlas, který bude začínat již v 9:00 hodin. Prosíme návštěvníky shromáždění, aby byli v sálu již v 8:50. Děti v sálu nebudou, prosíme rodiče, aby děti přivedli rovnou do jejich skupinek.

Sestra Livia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na zájezd, jehož cílem je tentokrát zámek a město Litomyšl. Zájezd se koná v sobotu 6. 4. 2019, platba 300 Kč probíhá v knihkupectví Naděje.

Protože je první neděle v měsíci, bude dnes otevřené knihkupectví. Ti z vás, kdo si objednali knihu o Janu Balcarovi, si ji dnes mohou v knihkupectví zakoupit (cena 300 Kč).

Hospodářská rada se sejde v neděli 3. března (tedy dnes) v 15:30 v pastorační místnosti.

Bratr kazatel Jan Asszonyi čerpá v době od 4. do 16. března studijní volno.

Sestra Jarmila Součková pozdravuje celý sbor, modlí se za nás a přeje Boží požehnání.
Sestra Marta Smolíková pozdravuje sbor a děkuje všem, kteří se za ni během její nemoci modlí.

Zveme všechny členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 17. 3. 209 od 15:00 hodin v hlavním sále modlitebny. Po dobu konání členské schůze bude zajištěno hlídání dětí, zájemci, nechť se hlásí u sestry Aničky Rousové. Podněty pro členskou schůzi přijímají br. Petr Kvapil a Lukáš Pacek, případně kterýkoliv člen staršovstva. Kdo si nevyzvedl výroční zprávu, nechť tak učiní ve vestibulu nebo se může seznámit se zprávou na webových stránkách v sekci pro členy.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*