Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

Dne 21. 6. 2020 v 15:00 se uskuteční výroční členské shromáždění s volbou staršovstva s původně navrženým programem. Vzhledem k tomu, že někteří z vás se nebudete chtít či moci tohoto shromáždění zúčastnit s ohledem na přetrvávající riziko nákazy, bude možné provést předstihovou volbu, a to v níže uvedených termínech:

v neděli 7. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení bohoslužby do 11:30
ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 16:30 do 18:30
v nedělí 14. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení bohoslužby do 11:30
ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:30 do 18:30
v neděli 21. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení bohoslužby do 11:30

Hlasovací lístky odevzdané v předstihové volbě před koronavirovou epidemií zůstávají v platnosti a ti, co již hlasovali, nemusí hlasovat znovu.

DO STARŠOVSTVA NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2020-2024 BUDEME VOLIT 8 STARŠÍCH.

VOLBY DO STARŠOVSTVA 2020

V kategorii : Důležité
Comment Number : Zatím bez komentáře
Označeno v : dulezite

Program Výročního členského shromáždění

PROGRAM VÝROČNÍHO ČLENSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ SBORU
CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ, KOUNICOVA 15 ZA ROK 2019

Datum a místo konání:
21. 6. 2020 v 15:00 v modlitebně Církve bratrské Kounicova 15

● BIBLICKÝ ÚVOD
● VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ
● VOLBA ZAPISOVATELE
● PROVEDENÍ VOLEB DO STARŠOVSTVA 1. KOLO a REVIZORŮ ÚČETNICTVÍ,
případně další kola volby nebo hlasování o snížení počtu starších
● ROZPRAVA O NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ SBORU VČETNĚ STANICE
● HODNOCENÍ ČINNOSTI STARŠOVSTVA HODNOCENÍ ČINNOSTI
JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK
● VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE (VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY)
● ZPRÁVA REVIZORŮ
Návrh usnesení:
Účetní závěrka Sboru Církve bratrské v Brně za rok 2019 je členy sboru
přijata bez výhrad.
● SLIB STARŠÍCH
● MODLITEBNÍ ZÁVĚR

V kategorii : Důležité
Comment Number : Zatím bez komentáře
Označeno v : dulezite

Bohoslužby od 17. května

Od neděle 17. května už bude možné sejít se v počtu do 100 osob při zachování dvoumetrových odstupů a všech hygienických opatření. Vzhledem k tomuto omezení prosíme všechny, kteří mají možnost sledovat bohoslužbu prostřednictvím internetu, aby i nadále zůstali doma. Fyzickou účast bychom chtěli umožnit především těm, kdo nemají možnost sledovat on-line. Snažíme se takovéto sestry a bratry vytipovat a oslovit. Pokud jste s někým takovým v kontaktu, předejte mu prosím tuto informaci.

V kategorii : Důležité
Comment Number : Zatím bez komentáře
Označeno v : dulezite

Nabídka pomoci

Jako společenství církve bereme vážně aktuální situaci v ČR, přesto však vnímáme také, že úkolem církve je pomoc potřebným. V případě, že potřebujete vy nebo někdo z vašeho okolí pomoc, můžete se na nás obrátit a pokud to bude v našich možnostech, pokusíme se vám pomoc zajistit.

V kategorii : Důležité
Comment Number : Zatím bez komentáře
Označeno v : dulezite