Kázání

Živé vysílání

Pokud máte potíže s poslechem přes náš vestavěný přehrávač, můžete si otevřít nasledující odkaz ve vlastném přehrávači (např. Windows media player)
http://cb.cz:8000/brno.mp3

Zobrazit živý obraz z modlitebny

Starší kázání

DatumAutorAnotace, textyOdkaz PDFOdkaz MP3
26.2.2017Jan AsszonyiO slepotě, vidění, zázracích a víře | Lukáš 18,31-43 │Daniel 3,14-17PDFMP3
5.2.2017Jan AsszonyiKde se vzal plevel a co s nim? | Matouš 13,24-30 (+36-43) │1K 3,11-15PDFMP3
8.1.2017Jan AsszonyiNa cestě k blaženosti (kázání na heslo pro sbor pro rok 2017) | Lukáš 11,28PDFMP3
1.1.2017Jan AsszonyiVykupujte čas | Efezským 5,15-17PDFMP3
18.12.2016Jan Asszonyi4. adventní | Žeň je velká - adventní pohled kolem sebe | Lukáš 10,1-11.17PDFMP3
20.11.2016Jan AsszonyiBoží slovo platí, i když to tak nevypadá | 2Pt 3PDFMP3
23.10.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: „Proč trápíte tu ženu? – Je lepší pomazat hlavu Pána Ježíše anebo nakrmit chudé? | Matouš 26,6-13PDFMP3
9.10.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Čí je obraz na penízi? - Mezi císařem a Bohem | Matouš 22,15-22 | Ř 13,1-8PDFMP3
25.9.2016Jan AsszonyiEvangelium stvoření | Genesis 1-2PDFMP3
11.9.2016Mária UhlíkováOtázky Pána Ježíše: Miluješ mne? | Jan 21,15-19MP3
4.9.2016Jan AsszonyiŽivot s Bohem je cesta – Na pozadí Abramova rozhodnutí jít za Hospodinem | Genesis 12,1-4 | Židům 11,8-10PDFMP3
17.7.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Nečetli jste? - Role pravidel v životě │Matouš 12,1-8 │1Sa 21,2-7 & Lv 24,5-9PDFMP3
19.6.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Kde je těch devět? │Lukáš 17,11-19 │ Dt 26,1-11 |Ž 103,1-5PDFMP3
12.6.2016Josef VávraOtázky Pána Ježíše: Na co jste se vyšli podívat? │Matouš 11,7-19.25-30MP3
5.6.2016Daniel KomrskaOtázky Pána Ježíše: „Chápete, co jsem Vám učinil?“ │Jan 13,1-17MP3
29.5.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše 2. - Co hledáte?, Kde bydlíš? │Jan 1,35-38 │ 2Pa 1,7-12 | Ž 84,11-13PDFMP3
22.5.2016Daniel KomrskaOtázka Pána Ježíše 1. – Za koho mě pokládají lidé? Za koho mě pokládáte vy? │Mt 16,13-17MP3
15.5.2016Jan AsszonyiDar Ducha k obnově ztracené tváře │Žalm 104,27-30 | J 14,15-18PDFMP3
3.4.2016Jan AsszonyiMoudrý život navzdory okolnostem │Kazatel 11,1-6 │ Ž 113 | 2. K 9PDFMP3
25.3.2016Jan AsszonyiVelkopáteční bohoslužba │2. Korintským 5,14-15.17-21 │ Jr 31,31-33 |PDFMP3
13.3.2016Jan AsszonyiMouchy smrti a srdce na pravém místě │Kazatel 10 │ Ř 5,12-21 PDFMP3
14.2.2016Jan AsszonyiNevyzpytatelný život i Bůh │ Kazatel 5,18 – 6,12 │ L 16,19-31PDFMP3
31.1.2016Jan AsszonyiÚskalí práce, moci a bohatství │Kazatel 4 │L 12,15-21PDFMP3
24.1.2016Jan AsszonyiCarpe Diem │ Kazatel 3 │ Mt 6PDFMP3
15.11.2015Jan AsszonyiJistota domova │ Ž 27,1-5 │Lukáš 15,11-32 │ Žalm 23,6bPDFMP3
25.10.2015Jan AsszonyiHostina života │ Ž 36,8-11 │ Jan 2,1-11 │ Žalm 23,5PDFMP3
4.10.2015Jan AsszonyiÚdolím stínu smrti | Ž 139,8-12│ Jan 17,1-3 a 20-23 │ Žalm 23,4aPDFMP3
13.9.2015Jan AsszonyiZelené pastvy a tiché vody - Péče pastýře o ovce | Ž 104,1.10-15.24 │ Matouš 11,25-30 │ Žalm 23(2-3a)PDFMP3
6.9.2015Jan AsszonyiHospodin je můj pastýř - Osobní vyznání o Bohu, kterému patřím | Jan 10,11-16 │ Přísloví 30,7-9 │ Žalm 23(1)PDFMP3
5.7.2015Jan AsszonyiCesty evangelia a víry - Samaří | Sk 8,4-25 | Matouš 5, 11-16PDFMP3
31.5.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera IV. - Ochrana manželství (Exodus 20,14 │ Matouš 5, 27-28 | Ef 5, 3-5)PDFMP3
24.5.2015Jan AsszonyiSvatodušní neděle (Gn 1,1-2 │ Žalm 104,24-30 │ Sk 2,1-21)PDFMP3
3.5.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera III. - Udržitelné lidství (Exodus 20,8-11 │ Lukáš 6,1-11)PDFMP3
26.4.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera II. - Boží obraz (Exodus 20,4-7 │ 2K 4,6-10)PDF
5.4.2015Jan AsszonyiHod Boží velikonočníPDFMP3
3.4.2015Jan AsszonyiVelkopáteční - Když Kristus umíralPDFMP3
15.3.2015Jan Asszonyi 1Sa 25,1-39 - Zbav nás od zléhoPDFMP3
8.3.2015Jan AsszonyiJan 17, 1-6 - Vyhlédl jsem si KrálePDF
15.2.2015Jan AsszonyiJan 20, 18-25 - Tomáš s nimi nebylPDFMP3
4.1.2015Jan AsszonyiHeslo sboru na rok 2015: Filipským 4, 6PDFMP3
1.1.2015Jan AsszonyiNovoroční kázání "Život ve společenství" (text 1J 1, 1-10)PDFMP3
7.9.2014Jan AsszonyiTexty: Mt 18,15-20, Ez 33,7-9, Ž 95 a Ř 13,8-10. V biblických textech nalézáme obraz Boha a obraz sebe sama.PDFMP3
10.8.2014Jan AsszonyiSérie "Obrazy z dob soudců". Gedeon - lekce Božího vysvobození (Sd 7)MP3

DatumAutorAnotace, textyOdkaz PDFOdkaz MP3
28.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Herodovo vraždění | Matouš 2,1-18MP3
21.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Josefova spravedlnost | Matouš 1,18-24MP3
14.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Nespokojenost a zatvrzelost | Matouš 11,16-19 a 13,10-17MP3
7.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Bude to jako za dnů Noe | Mt 24,36-39 a L 10,17-21MP3
12.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 6. – Nové lidství v manželství a rodině – Nerozlučné dvojice: Poddanost & Láska; Poslušnost & Respekt | Ef 4,17-24 a 5,21 – 6,6MP3
5.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 5. – 4,7-16 | Mladé tělo (církve) potřebuje růst a zrátMP3
5.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 5. – 4,7-16 | Mladé tělo (církve) potřebuje růst a zrátMP3
28.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 4. – 4,1-16 | Jednota nejen vyznávaná, nýbrž i žitáMP3
21.9.2016Mária UhlíkováZvěst listu FilemonoviMP3
14.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 3. – 2,19-22 | Duchovní bohatství, z něhož žije vnitřní člověkMP3
7.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 2. – Pamatujte, kdo jste byli | Ef 2,1-5.11-12MP3
31.8.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 1. – Vnější člověk hyne, vnitřní člověk se obnovuje každého dne | Ef 3,14-19MP3
20.7.2016Jan AsszonyiUteč! – Bůh, Lot a záchrana života | Genesis 19MP3
13.7.2016Jan AsszonyiNejez! - Bůh, člověk a strom poznání | Gn 2,7-9.15-17 | Gn 3,1-7.22-24PDFMP3
22.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Vlastní cesta - cesta do záhuby | Numeri 24,10 -25, 31,1-8MP3
15.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Mocný Bůh a jeho lid | Numeri 23,18 - 24,9MP3
8.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Na nesprávné straně | Numeri 22,41 – 23,17MP3
1.6.2016Jan Asszonyi„Zatímco nepřátelé kují pikle“ | Žalm 100MP3
13.5.2015Jan AsszonyiNanebevstoupení (Skutky 1,1-12; Lukáš 24,46-53)PDFMP3
4.3.2015Jan AsszonyiTomáš - odraz našich pochybností a otázekPDFMP3
13.8.2014Jan AsszonyiSérie "Obrazy z dob Soudců". Gedeon - výtečný diplomat, krutý a nemilosrdný král-nekrál (Sd 8).MP3

Archiv