Oznámení 30. června

V úterý 2. července v 17 hodin bude biblická skupinka, kterou vede bratr kazatel Jan Asszonyi. Ve středu 3. července na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi. Příští neděli 7. července bude bohoslužba s Večeří Páně, kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Včera odjel … Číst dál

V kategorii : Oznámení na titulku

Oznámení 23. června

Ve středu 26. června na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi. Příští neděli 30. června nám kázáním nám poslouží také bratr kazatel Jan Asszonyi. V sobotu 29. června odjíždí velký dorost na tábor – prosím pamatujme na dorostence na svých modlitbách. K 20. červnu k … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 9. června

V úterý 11. června v 17 hodin bude biblická skupinka, kterou vede bratr kazatel Jan Assyonyi. Zván je každý. Ve středu 12. června na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi. Ve čtvrtek 13. 6. se sejdou kluci na čaj. Příští neděli 16. června nám kázáním … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 26. května

V úterý 28. května na biblické skupince začneme studovat Markovo evangelium. Skupinku vede bratr kazatel Jan Asszonyi a zván je každý. 29. května na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu výkladů Matoušova evangelia. Kázáním nám poslouží bratr Petr Kvapil. Ve čtvrtek bude klub rodičů a dětí a také se sejdou … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 19. května

22. května na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu výkladů Matoušova evangelia. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi. Ve středu po biblické hodině bude setkání staršovstva. Příští neděli 26. května na bohoslužbě nám kázáním poslouží bratr Petr Raus. Na nástěnce je možnost zapsat se do biblických skupinek, které se budou … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 12. května

V pondělí 13. května v 17 hodin proběhne další setkání nad architektonickou studií, tentokrát bez pana architekta. Setkání je opět otevřené pro všechny zájemce. V pondělí 13. května v 15 hodin bude tvořivý kroužek. V úterý 14. května v 17 hodin bude biblická skupinka, zván je každý. Ve středu 15. května v 17 hodin bude setkání praktické … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 5. května

Zveme všechny zájemce na druhé setkání s architektem Štěpánem nad pracovní verzí architektonické studie. Setkání proběhne v pondělí 6. května od 16 hodin v hlavním sále modlitebny. 8. května na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu výkladů Matoušova evangelia. Kázáním nám poslouží bratr Petr Kvapil. Ve čtvrtek 9. května odpoledne pořádá Klub rodičů a … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 28. dubna

• V pondělí 29. dubna bude tvořivý kroužek. • 1. května na biblické hodině začneme cyklus výkladů 7. a 8. kapitoly Matoušova evangelia. První výklad bude na téma „Proste a bude vám dáno“ a poslouží nám bratr Petr Dadák. • Příští neděli 5. května bude bohoslužba s Večeří Páně, kázáním … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 14. dubna

• Na posledním večírku letošní sezóny nás čeká koncert Želešického chrámového sboru s programem hudby a slova s názvem Zpívej, hraj a Pána chval! Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin ve spodních místnostech, začátek programu pak v 17:30 v hlavním sále modlitebny. • Zveme všechny zájemce … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 31. března

Na dnešním večírku budeme s naším hostem bratrem Poborským pokračovat v povídání o ETS. Neformální začátek je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. V pondělí 1. dubna bude setkání staršovstva. Ve středu 3. dubna bude bratr kazatel Daniel Komrska pokračovat ve výkladu slov z kříže. Tentokrát to bude páté slovo z kříže: „Žízním“ Ve čtvrtek … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 24. března

V pondělí 25. března bude tvořivý kroužek. Ve středu 27. března bude bratr kazatel Jan Asszonyi pokračovat ve výkladu slov z kříže. Tentokrát to bude čtvrté slovo z kříže: „Bože můj, proč jsi mě opustil.“ Začátek je v 18 hodin. Sestra Livia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 17. března

Dnes v 15 hodin zveme všechny členy na výroční členskou schůzi. Po dobu konání členské schůze bude zajištěno hlídání dětí, zájemci, nechť se hlásí u sestry Aničky Rousové. Podněty pro členskou schůzi přijímají br. Petr Kvapil a Lukáš Pacek, případně kterýkoliv člen staršovstva. Kdo si nevyzvedl výroční zprávu, nechť tak … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 10. března

Na dnešním večírku nám bude sestra Katka Dvořáková povídat o své práci v dětském centru Teen Challenge. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. I nadále trvá potřeba pomoci s přípravou čaje a kávy na večírcích – prosíme ochotné pomocníky, aby se … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 3. března

Na dnešním večírku nám bude bratr Karel Fojtík povídat o své cestě životem. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. S tím souvisí i příprava čaje a kávy na večírcích – prosíme ochotné pomocníky, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce. (Pokud … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 24. února

Dnes ve 14:30 bude pokračovat společné vyřezávání betlému. Přijít může kdokoli – nevadí, jestli nebyl na předchozích setkáních. Na dnešním večírku bude mít bratr Marek Kraus program s názvem Mých 40 dnů na poušti – vyprávění o cestování světem a vlastním nitrem. Neformální začátek u kávy a čaje je v … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 17. února

Na dnešním večírku nám bude bratr kazatel Bronislav Kaleta povídat o svém životě. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. V úterý 19. února v 17 hodin bude biblická skupinka. Skupinku vede bratr kazatel Jan Asszonyi a vítán je každý. Ve středu … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 10. února

Na dnešním večírku bude na programu otázka Potřebujeme ekologické zemědělství? Odpověď budeme hledat spolu s bratrem Milanem Hluchým. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. Ve středu 13. února na biblické hodině budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia. Výkladem na téma „Nemějte starost“ nám … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 3. února

Na dnešním večírku bude naším hostem bratr kazatel Polách v programu s názvem Představte se sám. Neformální začátek u kávy a čaje je v 17 hodin, začátek programu pak v 17:30. Ve středu 6. února na biblické hodině nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Začátek je v 18 hodin. V pondělí 4. února bude … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 27. ledna

Na dnešním večírku bude naším hostem bratr Ivan Kania. Bude nám vyprávět o svém životě: z politických důvodů musel nastoupit vojenskou službu u PTP, následně byl zatčen kvůli účasti na akcích katolické mládeže a strávil 6 let v pracovních táborech v Jáchymově a v leopoldovské věznici. Neformální začátek u kávy … Číst dál

V kategorii : Oznámení

Oznámení 20. ledna

Na večírku bude naším hostem paní Erika Bezdíčková. Jako třináctiletá přišla v Osvětimi o většinu rodiny, na konci války utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození. Máme jedinečnou příležitost slyšet od ní samotné, jak tyto události ovlivnily její život. Neformální začátek u kávy a čaje je v … Číst dál

V kategorii : Oznámení