Existuje smysl života a lze ho vůbec poznat? Jinými slovy - proč jsme tady?

My sami si do určité míry tvoříme náplň života.
- tím, čím se zabýváme
- tím, co nás baví
- tím, co bychom rádi zažili
- tím, čeho bychom chtěli dosáhnout apod.

To jsou důležité momenty, které však neřeší otázku "proč?" . Většina těchto náplní je časově a zdravotně omezených. Pokud z nějakého důvodu ztratíme možnost být s těmi, kteří naplňovali náš život, dělat to, co nás baví apod., co dál?
Je opravdu smysl života totéž, co náplň života?
Pokud se vrátíme ke kapitole o vzniku života, pak jsou ve své podstatě jen dvě možnosti, jak tuto otázku zopodvědět:


1) Jestliže život vzniknul náhodou a končí smrtí, pak si musíme sami najít nějaký důvod pro to, abychom svůj život předčasně neukončili. Prostě svůj život nějak naplnit.
2) Pokud život někdo stvořil, pak nám může pouze on odpovědět na tuto otázku.


Možná si pamatujete na jednu televizní soutěž, kde jednou z disciplín bylo i hádání účelu neznámých předmětů. Nebylo to lehké, protože s některými předměty se soutěžící nikdy nesetkali. Nezbylo jim nic jiného, než zkusit nějaký účel danému předmětu přisoudit. Naštěstí měli k dispozici nápovědu v podobě několika možností. Pokud by tam byl tvůrce dotyčného předmětu, tak by věděl, k čemu a proč danou věc udělal.

S námi je to podobné. Můžeme přisuzovat svému životu nějaký smysl. Protože smysl své existence neznáme, vymýšlíme si vlastní náplně pro již existující život.
Podobně, jako někdy používáme věci pro úplně jiné účely. Díky tomu kniha určená ke čtení může skončit jako vyrovnávací podložka pod stůl. Řádně upravená PET láhev (původně určená k uchovávání tekutin) slouží jako jako zaplašovadlo na ptáky apod.


Chcete-li znát smysl svého života, obraťte se na jeho tvůrce. Pokud jsme tady díky někomu, kdo nás stvořil, pak jenom on nám může dát odpověď. Zároveň - aby to nebylo pouze o informaci, ale tento smysl se mohl naplňovat, je dobré se na něj napojit.
Pokud bychom dali např.motorovou pilu zapomenutému kmeni kdesi v pralese, který nemá nejmenší tušení k čemu to je, tak jim to sice můžeme popisovat, ukazovat jim fotky apod. Možná to i pochopí... Ale něco jiného bude, když do pily dáme benzín, nastartujeme jí a uděláme názornou ukázku. Pak bude hned jasné, k čemu je motorovka dobrá...

Jiří Bort